2η Ετήσια Έκδοση Ambassadors Club of Eben

AMBASSADORS CLUB OF EBEN BOOKLET 2019 3 EΚΔΟΣΗ AMBASSADORS CLUB OF EBEN ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Τζελίνα Καρελλά ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΎΛΗΣ Νικολέτα Μπούρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ EKΔΟΤΗΣ Ευάγγελος Παπαλιός BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER Κωνσταντίνος Παπαλιός SPECIAL PROJECTS MANAGER Αγάθη Ζορμπά ART DIRECTOR Χρήστος Κ. Πουλάκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Βασίλης Θυμιανός www.direction.gr Μικράς Ασίας 43, 15233 Χαλάνδρι Τ. +30 210 77 12 400 , e-mail: info@direction.gr PUBLICATION AMBASSADORS CLUB OF EBEN PUBLISHER IN CHIEF Gelina Karella CONTENT COORDINATION Letta Boura DESIGN - PRODUCTION PUBLISHER Evangelos Papalios B USINESS DEVELOPMENT MANAGER Konstantinos Papalios SPECIAL PROJECTS MANAGER Agathi Zorba ART DIRECTOR Chris C. Poulakis PRODUCTION MANAGER Vassilis Thymianos www.direction.gr 43, M. Asias str., 15233 Halandri, Greece Τ. +30 210 77 12 400 , e-mail: info@direction.gr ΑριστείαμέσωΗθικής Ο ρόλος της επιχειρηματικής ηθικής είναι μονόδρομος ειδικά αν συνοδεύεται από ένα κατάλληλο εταιρικό και κρατικό θεσμικό πλαίσιο, καθώς και αν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρι- κής κουλτούρας, το οποίο συνεχώς καλλιεργείται στους υπαλλή- λους και προβάλλεται δυναμικά από τη διοίκηση. Οι εταιρείες που θα τονίσουν αυτήν την κοινωνική ευαισθησία και την ηθική επιχειρηματική τους πλευρά όχι μόνο θα καταφέρουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα, αλλά θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από το ευρύτερα καταναλωτικό κοινό». Οι επιχειρηματίες, τα στελέχη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που πρέπει να λάβουν, οι οποίες τους προκαλούν τρομερά ηθικά διλήμματα. «Ηθική» κατά τον φιλοσοφικό εννοιολογικό ορισμό της είναι η μελέτη των ηθών (αξιών, αντιλήψεων, συμπεριφορών) μιας κοινωνίας και κατ΄ επέκταση το σύστημα των κανόνων σκέψης και συμπεριφοράς που ρυθμίζει τις πράξεις και τις στάσεις μιας κοινωνίας σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Όλα τα ανωτέρω ίσως θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, εάν από την σχολική ηλικία μαθαίναμε τι είναι η ηθική των επιχειρήσεων. Ethics for Exellence The role of business ethics is the only way, especially if it is accompanied by an appropriate corporate and state institutional framework, as well as being an integral part of corporate culture, which is constantly adopted & supported by employees and vigorously promoted by management. Companies that emphasize this social sensitivity and their ethical business side will not only achieve greater sustainability, but will be highly valued by the wider consumer community. Entrepreneurs, executives, freelancers are often faced with decisions that have to be made that cause them great moral dilemmas. «Ethical» in its philosophical conceptual definition, is the study of the morals (values, perceptions, behaviors) of a society and therefore the system of rules of thought and behavior that regulates the actions and attitudes of a society at a specific place and time. All of the above could possibly be avoided if we learned starting from school what business ethics is about. Αντώνης Ε. Γκορτζής Πρόεδρος ΕΒΕΝ Ελλάδας  Anthony E. Gortzis President EBEN Greece The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is integrity Zig Ziglar

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=