210 77.12.400
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι

BUSINESS COMMUNICATION SERIES

pr

Σχέσεις… Εμπιστοσύνης

Η αγορά επικοινωνίας αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς αυτό. Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο έχουν συντελεστεί κοσμογονικές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή, το media consumption, τις πλατφόρμες επικοινωνίας, τα μηνύματα που έχουν γίνει «συζητήσεις» και «περιεχόμενο».

Στην Ελλάδα, βέβαια, η δύσκολη οικονομική συγκυρία φαίνεται πως έχει λειτουργήσει παράλληλα ως καταλύτης και άλλων αλλαγών, ανατρέποντας τα δεδομένα στην αγορά και δημιουργώντας μια εντελώς νέα και διαφορετική πραγματικότητα.

Η συζήτηση αναφορικά με το αν οι αλλαγές αυτές οδηγούν σταδιακά στον εξορθολογισμό ή στην «καταστροφή» της αγοράς φαντάζει ατελέσφορη και μάλλον χωρίς νόημα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το σημαντικό είναι πως η επικοινωνία αλλάζει, τα disciplines μεταβάλλονται, τα πάντα λειτουργούν πλέον με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτό το περιβάλλον της αέναης κίνησης ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων δείχνει να έχει βρει κατάλληλο βηματισμό, προχωρώντας σε αλλαγές, βελτιώσεις και εμπλουτισμό των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η πραγματικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται και στην ελληνική αγορά και οι εταιρείες του τομέα που παρουσιάζονται στην έκδοση αυτή αποτελούν ξεκάθαρο παράδειγμα. Επιχειρήσεις που παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις στην αγορά (για τις οποίες θα διαβάσετε και σε άλλες σελίδες της έκδοσης) συνεχίζουν να καινοτομούν και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες PR.

Επιμένουν να δημιουργούν σχέσεις… εμπιστοσύνης.

 

Επικοινωνία με το Τμήμα Συνδρομών

Άννα Μηλιάδη,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 250)
e-mail: miliadi@direction.gr
Αφροδίτη Χατζή,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 257)
e-mail: hatzi@direction.gr