210 77.12.400
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι

DIGITAL AD AGENCIES

d

Η ενιαία και αδιαίρετη επικοινωνία…

Τα όρια πλέον μεταξύ online και offline εκτελέσεων δεν είναι απλώς δυσδιάκριτα, είναι (σχεδόν) ανύπαρκτα. Οι καμπάνιες πρέπει να λειτουργούν σε διάφορες πλατφόρμες, να αξιοποιούν πολλαπλά μέσα, να έχουν παρουσία σε κάθε περιοχή όπου μπορεί να βρίσκεται ο καταναλωτής. Η ιδέα πρέπει να είναι μία.

Το μήνυμα να είναι συμπαγές και ενιαίο. Πρέπει, όμως, να έχει τη δυναμική και την ικανότητα να μπορεί να «τρέξει» (με τις απαραίτητες, φυσικά, προσαρμογές) παντού.

Η έκδοση αυτή είναι μια σαφής ένδειξη αυτής της μάλλον προδιαγεγραμμένης πορείας. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται διαφημιστικές εταιρείες που έχουν επενδύσει σημαντικά στο digital marketing και διαθέτουν το απαραίτητο know-how.

Εταιρείες ήδη έτοιμες για την εποχή της ενιαίας και αδιαίρετης επικοινωνίας…

 

 

Επικοινωνία με το Τμήμα Συνδρομών

Άννα Μηλιάδη,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 250)
e-mail: miliadi@direction.gr
Αφροδίτη Χατζή,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 257)
e-mail: hatzi@direction.gr