CSR Review #69

CSR Review 33 ΘΕΜΑ CSR Review ΠΡΑΚΤΙΚΗ Τι είναι η κυκλική οικονομία; Στην πράξη, η κυκλική οικονομία υποδηλώ - νει τη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο (π.χ. επαναχρη - σιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση κ.ά.), για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με το παραδοσιακό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο «παίρνω-φτιάχνω-καταναλώνω- πετώ». Όταν μιλούν οι αριθμοί Το 2019 ξεκίνησε το πρόγραμμα #ZEROPLASTIC, και στόχος του είναι η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στα κτίρια γρα - φείων, και της πλαστικής σακούλας στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ . Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και σε 7 μεγάλα κτίρια, με αποτέλεσμα το 2020 περί - που 8.500 εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μόνο μέσα στη διετία 2019-2020 αποφεύχθηκε η κατανάλωση περισσότερων από 4,5 εκατομμύρια τεμαχίων πλαστικών μίας χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίστηκε πως 1t πλαστικών δεν κατέληξε σε χωματερές ή τη θάλασσα. Το ίδιο διάστημα (2019-2020) αποφεύ - χθηκε η κατανάλωση 2,7 εκατ. πλαστικών σακουλών στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Οι πλαστικές σακούλες αντικαταστάθηκαν με χάρτινες, και από το 2021 χρησιμοποιούνται αποκλειστικάσακούλες πιστοποιημένες με FSC* (προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλω - μένα υλικά ή συνδυασμό αυτών). Το όφελος για το περιβάλλον είναι η αποφυγή 240 t διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα . Ωστόσο, οι εντυπωσιακές επιδόσεις δεν σταματούν εδώ. To 2020, περίπου 285.000 συσκευές τερματικού εξοπλισμού (routers και TV decoders) ανακατασκευάστηκαν, εξοικονομώντας 45 τόνους πλαστικού, ενώ το 93% των αποβλήτων του ομίλου ανακυκλώ - θηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν. Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η εξοικονόμηση χαρτιού. Αρκεί να σημειωθεί πως την τετραετία 2016-2020 η κατανάλωση χαρτιούστον Όμιλο ΟΤΕ μειώθηκε κατά 56%. Μέσα από τους e-λογαριασμούς εξοικονομήθηκαν 411 τόνοι χαρτιού το 2020, που αντιστοιχούν σε 6.860 δέντρα. Παράλληλα, το 2020 ανακυκλώθηκαν 66 t χαρτί και 11,57 t υλικά συσκευασίας. Το 2020 μειώθηκε κατά 30% η συσκευασία του νέου αποκωδικο - ποιητή Android TV, εξοικονομώντας 22 τόνους χαρτιού λόγω της μετάβασης σε προϊόντα νέας γενιάς. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης στα κτίρια του Ομίλου ΟΤΕ υλοποι - είται από το 2013 και στοχεύει στην ανακύκλωση των απορριμμά - των που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία των κτιρίων γραφείων, βασίζεται στην αρχή «Διαλογή στην πηγή», υπάρχει κεντρική διαχείριση και συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στό - χων. Το 2020, σε συνθήκες Covid, ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 66t χαρτιού και 11,57 t υλικά συσκευασίας. * Τα πιστοποιημένα προϊόντα με σήμανση FSC® προέρχονται από δάση με υπεύθυνη διαχείριση, ελεγχόμενες πηγές, ανακυκλω - μένα υλικά ή συνδυασμό αυτών. H Κυκλική Οικονομία είναι μια νέα προ - σέγγιση στην οικονομική ανάπτυξη, με οφέλη για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος ΟΤΕ, ανα - γνωρίζοντας ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι σημαντικοί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενσωματώνει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του. #ZEROPLASTIC για τον πλανήτη COSMOTE

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=