ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2018

120 Γιώργος Γεωργόπουλος, ΓενικόςΔιευθυντήςPescanovaHellas Aναγνώριση σε περιόδους κρίσης H φετινή διάκριση αποτελεί για εμάς μια σημαντική αναγνώριση, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε έναν κλάδο, αυτόν των αλιευμάτων, ο οποίος έχει υποστεί έντονες πιέσεις και κλυδωνισμούς. Η αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών έχει προκύψει μέσα από αδιάκοπη προσπάθεια, καθώς και από την τήρηση των 3 βασικών αξόνων λειτουργίας, που ενυπάρχουν στο DNA του Ομίλου PESCANOVA και εμφανίζονται παρακάτω: 1. Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας για τη διατήρηση της εταιρείας στις κορυφαίες εταιρείες τροφίμων παγκοσμίως 2. Δύναμη του brand PESCANOVA και των καινοτομιών σε αλιευτικά προϊόντα 3. Διαφύλαξη της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων και υποστήριξη των συνεργατών μας μέσα από το χτίσιμο εμπιστοσύνης και αξιών Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας και στους τελικούς καταναλωτές προϊόντα μοναδικής ποιότητας, έτσι ώστε να αυξάνουμε τα μεγέθη μας μέσα από win-win συνεργασίες και βιώσιμες πρακτικές. Τα άμεσα σχέδιά μας για την ελληνική αγορά περιλαμβάνουν λανσαρίσματα προϊοντικών σειρών στην αγορά των fmcgs, καθώς και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων μας στα επαγγελματικά κανάλια διάθεσης μέσω καινοτομιών και διαφοροποίησης. Τέλος, σημαντικό κομμάτι των μεγεθών μας αποτελεί το εξαγωγικό κανάλι, στο οποίο τα τελευταία χρόνια δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με αυξανόμενη ένταση. PESCANOVAHELLAS ΕΠΕ HPescanovaHellas ΕΠΕ είναι θυγατρική τουΟμίλουPescanova και βασίζεται στην κάθετηολοκλήρωση, ηοποία εκτείνεται από την αλίευση των προϊόντων που εμπορεύεται, έως την εγκατάστασή τους στις κύριες αγορές της Ευρώπης, τηςΑμερικής και της Ιαπωνίας, έχοντας περάσει από την επεξεργασία τους έως την απόκτηση της στοχευμένης τελικής μορφής τους. Αυτή τηστιγμήοόμιλος Pescanovaαποτελείται απόπερισσότερες από 160εταιρείες, εκ των οποίων κάποιες εξαρτώνται άμεσακαι εξ ολοκλήρουαπό τον όμιλο, ενώάλλες είναι θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες έχουν επενδυθεί στρατηγικές συμμαχίες ή κοινοπραξίες. ΗPescanova είναι παρούσαστις 5ηπείρους, σε περισσότερες από 20χώρες, διαθέτει τον δικό της στόλομε περισσότερααπό 100αλιευτικάπλοία, σχεδόν 50υδατοκαλλιέργειες, περισσότερες από 50μονάδες επεξεργασίας, επεξεργάζεται περισσότερααπό 70είδηθαλασσινών και εμπορεύεται 16 ιδιόκτητα εμπορικάσήματα, απασχολώντας περίπου 10.000άτομα. O Βασίλης Ζαφείρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με τον Γεώργιο Γεωργόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Pescanova Hellas ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2016 2015 ΜΕΤ. 2016/2015 (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 27.185.000 21.781.000 24,81 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.471.000 1.168.000 25,94

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=