ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020

78 ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020 Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος, Δ.Σ. ΑΠΣΙ - ΗΠίνδος Επενδύουμεκαι εξελισσόμαστεδιαρκώς, συνδυάζοντας τηνπαράδοσημε τηνκαινοτομία Για τονΑγροτικόΠτηνοτροφικόΣυνεταιρισμό Ιωαννίνων «Πίνδος», ηαναγνώρισηως «GreekBusinessChampion» έρχεται ναυπογραμμίσει τηνανοδική τουπορείαηοποία, μεταξύάλλων, οφείλεται και στηνπροσπάθεια τωνανθρώπων του, πουεργάζονται καθημερινά γιανα ικανοποιήσουν τιςσύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.Περισσότεροι από 1.200εργαζόμενοι και πάνωαπό 500μέληπτηνοτρόφοι συμβάλλουν στηδιαρκήεξέλιξη τουΣυνεταιρισμού, στηρίζονταςπαράλληλα την εγχώριακαθώς και την τοπικήοικονομία.Ηδιάκρισηαυτήαποτελεί επιβράβευση τηςφιλοσοφίας, τωναξιών και τηςπροσήλωσης της οικογένειαςΠίνδος, πουγιαπερισσότερααπό60χρόνιαδραστηριοποιείται στον κλάδο τηςπτηνοτροφίας.ΟΑΠΣΙ «Πίνδος» αποτελεί τονηγέτη της ελληνικήςπτηνοτροφίας, διαθέτονταςυπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ένα ευρύδίκτυοδιανομής. ΣτοΣυνεταιρισμό επενδύουμε και εξελισσόμαστε διαρκώς, συνδυάζοντας τηνπαράδοσημε την καινοτομία, προσφέρονταςστους καταναλωτέςυψηλήςποιότητας και διατροφικής αξίαςπροϊόντα. Δεσμευόμαστε, λοιπόν, μεσεβασμόστονάνθρωπο, στοπεριβάλλον και στην κοινωνία, νασυνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, ναστηρίζουμε την κοινωνίακαι νακαινοτομούμε. Α.Π.Σ.Ι. - Η ΠΙΝΔΟΣ Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» αποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής πτηνοτροφίας για πάνω από 60 χρόνια. Η ασφάλεια και η υψηλή διατροφική αξία που προσφέρουν τα προϊόντα του Συνεταιρισμού αλλά και η ικανότητά του να συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, τον κατατάσσουν στην κορυφή της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Η Πίνδος απαρτίζεται από 500 μέλη πτηνοτρόφους και απασχολεί περισσότερους από 1.200 εργαζομένους, στηρίζοντας πάντα την τοπική αλλά και την εγχώρια οικονομία. Διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή και ακολουθεί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Απόδειξη αυτού αποτελούν τα κοτόπουλα Πίνδος, που μεγαλώνουν και εκτρέφονται με 100% φυτικές τροφές, σε υψόμετρο πάνω από 700 μέτρα. Με γνώμονα την ασφάλεια και την υγεία, επενδύει συνεχώς στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία, διαθέτοντας υπερσύγχρονα μικροβιολογικά εργαστήρια, όπου πραγματοποιούνται καθημερινοί μικροβιολογικοί και χημικοί έλεγχοι, τόσο των πρώτων υλών όσο και του τελικού προϊόντος. Παράλληλα, η Πίνδος με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, εφαρμόζει μεθόδους κυκλικής οικονομίας. Πέρα από τη λειτουργία της σύγχρονης μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο, έχει δημιουργήσει μονάδα καύσης αδρανοποιημένων αποβλήτων του πτηνοσφαγείου για παραγωγή ενέργειας, η οποία είναι μοναδική στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας. Ο ΑΠΣΙ «Πίνδος», με πίστη στο όραμα, στις αρχές και στις αξίες του, θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2019 2010 ΜΕΤ. (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 270.110.378 177.280.298 52,36 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.279.207 500.328 555,41 Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=