210 77.12.400
Μ. Ασίας 43, 152 33 Χαλάνδρι

CSR REPORTS

12

Ετήσια Ειδική Έκδοση για τους απολογισμούς ΕΚΕ

Ημερομηνία 1ης Έκδοσης: 2011
Περιοδικότητα: Ετήσια έκδοση
Κυκλοφορία: 5.000 Τεύχη

Η έκδοση CSR REPORTS εστιάζει κάθε φορά στην καταγραφή και την ανάδειξη των Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά.

Με στόχο να λειτουργήσει αφενός σαν ερέθισμα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης για τις εταιρείες που δεν υλοποιούν προγράμματα ΕΚΕ και δεν έχουν προχωρήσει στην σύνταξη Απολογισμών, αφετέρου σαν εργαλείο ενημέρωσης για εκείνες που ασχολούνται ενεργά με το θέμα, η έκδοση επιχειρεί να προσεγγίσει το ζήτημα της παρουσίασης Απολογισμών Αειφορίας που εκδίδονται κάθε χρονιά με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις σελίδες της φιλοξενεί παρουσιάσεις Απολογισμών αλλά και απόψεις ακαδημαϊκών επιστημόνων, στελεχών, αναλυτών και ειδικών του χώρου της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που έχουν εδραιωθεί, τους Δείκτες Αειφορίας που έχουν σημασία καθώς και την επενδυτική αξία που έχουν αποκτήσει πια οι Απολογισμοί ΕΚΕ.

Διανέμεται σε όλους τους συνδρομητές – αποδέκτες του περιοδικού CSR REVIEW με τιράζ 5.000 αντίτυπα [Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ανώτατα και ανώτερα στελέχη (Υπεύθυνοι ΕΚΕ, υπεύθυνοι ΗR, υπεύθυνοι MARKETING, Brand Managers) στις μεγαλύτερες εταιρίες και φορείς της ελληνικής αγοράς, Τράπεζες, Communication και PR Agencies, ΜΜΕ, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Πρεσβείες, Δήμους και Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Υπουργεία, σε όλους τους φορείς ΕΚΕ, ΜΚΟ, αλλά και στην προμηθευτική αλυσίδα υλοποίησης προγραμμάτων της (εταιρίες ενέργειας, ανακύκλωσης τεχνολογίας κτλ)]

Το «CSR REPORTS» αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία επικοινωνίας για:

την ανάδειξη του εταιρικού προφίλ
την προβολή μίας σύγχρονης και δυναμικής εταιρικής εικόνας
την εξασφάλιση μίας εξαιρετικά στοχευμένης προβολής κύρους σε επιχειρηματίες, ανώτερα & ανώτατα στελέχη της αγοράς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα