ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

106 Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Κουράγιονασυνεχίσουμε ναστοχεύουμεψηλότερα Κάτι που μας κάνει υπερήφανους εδώ και 41 χρόνια, είναι ότι ακολουθούμε μια φιλοσοφία που δεν είναι στοχοπροσηλωμένη στο κέρδος, αλλά πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική. Θέλουμε να στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και κατ’ επέκταση στην κοινωνία. Σε έναν από τους ανταγωνιστικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, καταφέρνουμε να μεγαλώνουμε διατηρώντας αναλ- λοίωτες αυτές τις αρχές, επιδιώκοντας ένα υγιές επαγγελματικό περιβάλλον για τους εργαζομένους μας και ταυτόχρονα στηρί- ζουμε όσους μας εμπιστεύονται, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένες και αδιαπραγμάτευτα ποιοτικές υπηρεσίες. Η βράβευση αυτή μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε να στοχεύουμε ψηλότερα, πάντοτε με επίκεντρο το τελειότερο μηχάνη- μα, τον άνθρωπο, και με βασικά συστατικά την ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία και το πάθος γι’ αυτό που κάνουμε! IMAGIN FACILITYMANAGEMENT A.E. Η IMAGIN Facility Management είναι μια από τις δυναμικότερες ελληνι- κές εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκατα- στάσεων. Δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1978 (αρχικά ως ΕΥΚ - Ερ- γολαβίες Υπηρεσιών Καθαριότητας), έχοντας αναπτύξει μακροχρόνιες συ- νεργασίες με σημαντικούς οργανισμούς που έχουν αυξημένες και ιδιαίτε- ρες ανάγκες εξυπηρέτησης, κυρίως στον ιδιωτικό, αλλά και στον δημόσιο τομέα. Σήμερα, η IMAGIN Facility Management απασχολεί παραπάνω από 850 συνεχώς εκπαιδευόμενους εργαζομένους, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 12,5Μ ευρώ, εξυπηρετώντας καθημερινά περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα με συνολικό εμ- βαδόν άνω του 1.000.000 τ.μ., προσφέροντας πιο πολλές από 1.400.000 ανθρωποώρες εργασίας ετησίως. Η εται- ρεία αποτελεί μέλος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών (Euroliance) και αποτελεί τον βασικό partner της JLL στη χώρα μας, έναν διεθνή κολοσσό του Real Estate & του Facilities Management, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολυεθνικού πελατολογίου της. Ο σκοπός μας είναι να επιτυγχάνουμε πάντα το στόχο ποιότητας και άμεσης εξυπηρέτησης, επιδεικνύοντας την απαι- τούμενη προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε κάθε μας συνεργασία. Οραματιζόμαστε να γίνουμε η πρωτοπόρος εταιρεία στην ελληνική -και όχι μόνο- αγορά FM, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας υψηλότερη των προσδοκιών τους. O Αλέξανδρος Θεοδωρακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Imagin Facility Management A.E. με τον Γεώργιο Πανηγυράκη, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 ΜΕΤ. (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11.646.859 8.203.224 41,98 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 350.707 -335.168 204,64

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=