ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

110 Διονύσης Γιαλούρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δικαίωμαγιασυστηματικήδουλειά Είναι μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η διάκριση της ΙΦΕΤ ΑΕ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους Πρωταγωνιστές της Ελ- ληνικής Οικονομίας και στην κατηγορία Greek Business Champions. Η βράβευση αυτή ουσιαστικά δικαιώνει και αναγνωρίζει τη συστηματική δουλειά των τελευταίων ετών, ενώ ταυτόχρονα μας δί- νει μεγάλη ώθηση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία σε όλους, στην πολιτεία και τους φορείς της όπως ο ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας, στους επαγγελματίες υγείας αλλά κυρίως στους ασθενείς που καθημερινά κάνουν χρήση των υπηρεσι- ών μας. Για την ΙΦΕΤ Α.Ε. στρατηγικός στόχος δεν είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της ή η μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδυ- μένων κεφαλαίων της, αλλά η κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας με τρόπο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και να της επιτρέπει με ασφάλεια να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της. Δέσμευσή μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, με ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στους ασθενείς για την αποτελεσματική και έγκαιρη κάλυψη των αναγκών τους σε σκευάσματα που είναι μοναδικά και αναντικατάστα- τα, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία. ΙΦΕΤ Α.Ε. Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) είναι Ανώνυ- μη Εταιρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Αποστολή του είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνογνωσίας στον τομέα του φαρμάκου και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη. Με αποκλειστικό γνώμονα τη συμβολή στην προάσπιση της δημόσιας υγεί- ας, το ΙΦΕΤ, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προσφέρει υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και την επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται με την υγεία. Οι δραστηριότητές μας: • Η εισαγωγή, εμπορία και διακίνηση ειδών αρμοδιότητας ΕΟΦ, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγο- ράς σε φάρμακα μοναδικά και απαραίτητα για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων και φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις. • Η παραγωγή μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και αντιδότων σε δισκία και υδατικά πόσιμα διαλύματα κα- θώς επίσης και παραγωγή μεθαδόνης για λογαριασμό του ΟΚΑΝΑ. • Η αποστείρωση προϊόντων και υλικών, διαθέτοντας τη μοναδική στην Ελλάδα μονάδα αποστείρωσης με γ ακτινοβο- λία. • Η διενέργεια μελετών βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και η διενέργεια εργα- στηριακών ελέγχων. • Η οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή σε πανελλαδική βάση, συστήματος ασφαλούς συλλογής, μεταφοράς, προσωρι- νής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως. To όραμά μας Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και των ασθενών σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας, με απώτερο στόχο την αξιοπρεπή τους διαβίωση και την εξασφάλιση ποιό- τητας ζωής, ανεξάρτητα από την οικονομική, φυλετική, θρησκευτική ή την οικογενειακή τους κατάσταση. H Πέννυ Καλύβα Γενική Γραμματέας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) με τον Πρόεδρο του ΙΦΕΤ Α.Ε., Διονύσιο Γιαλούρη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 ΜΕΤ. (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 67.291.352 50.512.094 33,22 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7.972.524 3.979.651 100,33

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=