ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

132 Αλέξανδρος Κοντός, Γενικός Διευθυντής Μεγάλη ικανοποίηση Η ΣΕΚΕ, για περισσότερο από 70 χρόνια, «ταξιδεύει» τα ελληνικά καπνά σε 30 χώρες στον κόσμο. Σήμερα, η εταιρεία μας είναι η μεγαλύτερη μεταποιητική βιομηχανία καπνού στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, έχοντας καταγράψει τα τε- λευταία χρόνια μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της σε όλα τα επίπεδα. Σταθερός στόχος σε αυτή την «κούρσα» ανάπτυξης ήταν τόσο η ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της, όσο και η στήριξη των καπνοπαραγωγών και η διατήρηση «ζωντανής» της καπνοκαλλιέργειας. Παρά το δύσκολο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, καταφέραμε, ακόμη, να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας στις γύρω χώρες, να υποστηρίξουμε με στο- χευμένες δράσεις τους καπνοπαραγωγούς, να βελτιώσουμε σημαντικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, να υιοθετήσουμε τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμους μεθόδους παραγωγής , φιλικές προς το περιβάλλον, και να δημιουργήσουμε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας μας με μία τιμητική θέση ανάμεσα στους «Πρωταγω- νιστές της Ελληνικής Οικονομίας» μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση. Αποτελεί, δε, επιβράβευση για τους ανθρώπους της εταιρείας μας, αλλά και για τους χιλιάδες παραγωγούς με τους οποίους σταθερά συνεργαζόμαστε. ΣΕΚΕ Α.Ε. Εβδομήντα χρόνια λειτουργίας και επιτυχούς πορείας στο χώρο του κα- πνού συμπλήρωσε η ΣΕΚΕ Α.Ε. (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος). Η ΣΕΚΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές και πλέον κερ- δοφόρες εταιρείες καπνού στη χώρα μας, η οποία ιδρύθηκε το 1947 και έχει έδρα την Ξάνθη. Έχει ως κύρια δραστηριότητά της την αγορά, επεξεργασία και πώληση καπνών κυρίως ανατολικού τύπου, τα οποία εξάγει σε τριάντα χώρες του κόσμου. Η πορεία της είναι άρρηκτα δεμένη με την παράδο- ση της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας, την κοινωνία της Ξάνθης και άλλων καπνοπαραγωγικών περιοχών, τις οποίες στηρίζει με σημαντικές πρωτο- βουλίες, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και παρέχοντας κίνητρα για τη συγκράτηση του πληθυσμού και στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Από την ίδρυσή της αποτελεί λαμπρό παράδειγμα συνεταιριστικής επιχείρησης, καταφέρνοντας να συνδυάσει με επιτυ- χία τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής οικονομίας με τις πρακτικές ενός σύγχρονου μάνατζμεντ. Την τελευταία πενταετία έχει αναπτύξει ένα ακόμα πιο δυναμικό προφίλ με επέκταση δραστηριοτήτων της στη B. Μα- κεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία, όπου έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες, διαθέτει εργοστασιακές υποδομές, επε- ξεργάζεται και εμπορεύεται σημαντικό μέρος των τοπικών ποικιλιών καπνών. Οι επενδύσεις της εταιρείας εντός και εκτός των συνόρων της Ελλάδας ακολουθούν μια δυναμική στρατηγική ανάπτυ- ξης που τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει έναν από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους, αξιόπιστους και καινο- τόμους προμηθευτές των μεγάλων σιγαρετοβιομηχανιών στον κόσμο. Τα δύο κεντρικά εργοστάσια της ΣΕΚΕ βρίσκονται στην Ξάνθη, με αυτό των Ανατολικών Καπνών να έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε υποδομές και να θεωρείται σήμερα το πιο σύγχρονο στον κόσμο. Επιπρόσθετα, η ΣΕΚΕ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία καπνού που τόλμησε και κατάφερε να εφαρμόσει και να καθιε- ρώσει στην Ελλάδα την παραγωγή βιολογικού καπνού (2013) και το 2013 τιμήθηκε με τη διεθνή διάκριση “Golden Leaf Award” για την ποιότητα των προϊόντων της. O Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης, Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, με τον Αλέξανδρο Κοντό, Γενικό Διευθυντή της ΣΕΚΕ Α.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 ΜΕΤ. (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 64.488.952 45.461.590 41,85 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.527.922 867.679 76,09

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=