ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

27 εργασιών, τα κέρδη προ φόρων και τα ταμειακά διαθέ- σιμα των επιχειρήσεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές από τις βραβευθείσες εταιρείες κατορθώνουν να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή τα τελευταία χρό- νια, αξιοποιώντας ευκαιρίες και ξεπερνώντας παράλλη- λα προκλήσεις. Ποιοι πρωταγωνίστησαν Αναλυτικά, στη συγκεκριμένη κατηγορία διακρίθηκαν οι Άμβυξ Α.Ε. (Αλκοολούχα Ποτά), Ιαπωνική Α.Ε. (Ανταλλακτικά 0χημάτων), Γιώτης Α.Ε. (Βιομηχανία Τροφίμων - Παιδικές Τροφές), Spot Thompson (Δι- αφημιστικές Εταιρείες), Τhe Mall Athens (Εμπορικά Κέντρα), ΔΕΗ Α.Ε. (Ενέργεια), Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Ζυθοποιία), Πλαίσιο Computers (H/Y - Τεχνολογία), Εκπαιδευτικός Όμιλος Ακμή (Ιδιωτική Μεταλυ- κειακή Εκπαίδευση), Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες (Ιχθυοκαλλιέργειες), Καβίνο ΑΒΕ (Οινοποιία), AB Βασιλόπουλος Α.Ε. (Σούπερ Μάρκετ), Accenture Α.Ε. (Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβου- λών), ΑCS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες ΑΕΕ (Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς), ΠΕΙΦΑΣΥΝ (Φαρμακαποθήκες), ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. (Χαρτικά Ατομικής Υγιεινής) και Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ (Χυμοί - Αναψυκτικά). Ηεικόνατηςοικονομίας Τα στοιχεία που εξετάστηκαν υπάρχουν στους επίση- μους ισολογισμούς και τις οικονομικές εκθέσεις των επιχειρήσεων για το 2017 και αποτελούν σαφή ένδειξη της σημαντικής συμβολής του επιχειρείν στην πορεία ανάκαμψης της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις σίγουρα ωφελήθηκαν από τη βελτίωση του γενικότερου οικονο- μικού κλίματος, ενώ ταυτόχρονα, με τη δική τους πορεία και κινήσεις οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη. Αξίζει να υπενθυμιστεί πως με βάση το πρώτο επίσημο οικο- νομικό δελτίο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρο- γνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, το 2017 επιτεύχθηκε υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ ή 5,93 δισ. ευρώ. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% το δ' τρίμηνο και η οικονομία αναπτύχθηκε για δεύτερο συνε- χόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ να αυξηθεί κατά 1,4% για το σύνολο του 2017. Τρεις οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας (οι S&P and Fitch κατά μία βαθμίδα και οι Moody's κατά δύο βαθμίδες) με θετικές προοπτικές για τις δημοσιονο- μικές εξελίξεις, ενώ οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξήθηκαν το 2017 κατά 5,73 δισ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε στον περιορισμό της εξάρτησης των τραπεζών από τον ELA και στη χαλάρωση των capital controls σύμφωνα με τον προγραμματισμό. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2017 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) 4.847.036.000 5.063.942.000 -4,28 223.423.000 98.962.000 125,77 163.136.000 149.414.000 9,18 2.091.152.000 2.181.162.000 -4,13 87.285.000 107.184.000 -18,57 89.777.000 121.198.000 -25,93 456.900.000 411.800.000 10,95 12.500.000 2.100.000 495,24 20.600.000 12.200.000 68,85 341.242.032 321.628.672 6,10 13.940.603 13.397.576 4,05 6.223.100 15.276.547 -59,26 281.146.000 279.020.000 0,76 7.320.000 6.548.000 11,79 48.774.000 42.051.000 15,99 185.272.922 175.043.934 5,84 21.762.159 6.509.576 234,31 10.087.488 6.993.008 44,25 172.556.668 171.177.945 0,81 1.530.724 1.583.947 -3,36 8.024.082 6.131.460 30,87 168.436.557 148.577.699 13,37 4.656.142 5.092.192 -8,56 5.853.103 4.936.874 18,56 98.933.779 89.992.650 9,94 11.200.647 10.754.239 4,15 10.116.727 8.560.734 18,18 75.276.986 62.786.913 19,89 5.506.545 4.873.679 12,99 5.987.381 6.563.055 -8,77 74.655.429 72.984.750 2,29 4.462.356 5.305.075 -15,89 8.609.746 4.304.866 100,00 57.625.522 49.536.425 16,33 6.202.467 1.993.743 211,10 11.366.161 7.174.525 58,42 48.638.890 42.918.637 13,33 5.285.086 3.199.291 65,20 2.338.289 1.762.960 32,63 43.004.665 40.016.300 7,47 3.595.294 2.052.297 75,18 21.451.974 20.539.940 4,44 32.446.844 32.233.353 0,66 10.950.542 9.075.562 20,66 26.429.537 24.929.680 6,02 23.628.182 21.050.631 12,24 1.082.057 1.107.967 -2,34 6.078.611 6.330.476 -3,98 20.691.000 19.036.000 8,69 1.083.000 1.193.000 -9,22 611.000 469.000 30,28

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=