ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

33 ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΝΏΝΥΜΗΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΈΣ ΤΡΟΦΈΣ Η Γιώτης Α.Ε. είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, ηγέτιδα στον κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων, με ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αποτελείται από περισσότερους από 300 κύριους κωδικούς, σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων και με εξαγωγική δραστηριότητα και στις πέντε ηπείρους. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΩΤΗΣ: 89 χρόνια αγάπης και επιστημονι- κής φροντίδας για τη μητέρα και το παιδί! Οι Παιδικές Κρέμες Γιώτης αποτε- λούν μία από τις κύριες κατηγορίες της εταιρείας, άρρηκτα συνδεδεμένη -πρακτικά και συναισθηματικά- με την ιστορία της, αφού το 1930, ο Ιωάννης και ηΜαρία Γιώτη ίδρυσαν την εται- ρεία, προσφέροντας στην Ελληνίδα μητέρα τις πρώτες βρεφικές τροφές: τo Άνθος Ορύζης και το Άνθος Αραβο- σίτου Γιώτης. Από τότε καθιερώθηκε ως Βιομηχανία Θρεπτικών Προϊόντων, πρωτοπόρος στην Παιδική Διατροφή. Σήμερα, η εταιρεία Γιώτης, με την τρί- τη γενιά στο τιμόνι της, πιστή στο όρα- μα των ιδρυτών της και με τις ίδιες αξί- ες για προσφορά προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας σε προσιτή τιμή, συνεχίζει να προσφέρει διαχρονικά, με συνέπεια και πλήρη αφοσίωση, τις μόνες ελληνικές βρεφικές κρέμες από αγνά υλικά για γερά παιδιά από κούνια! Με αίσθημα ευθύνης, αγάπης και φροντίδας για τα παιδιά, η εταιρεία πορεύεται, εδώ και 89 χρόνια, έχο- ντας ως βασική της φιλοσοφία και αδιαπραγμάτευτη αξία τη διασφάλιση άριστης ποιότητας. Με αδιάκοπη επιστημονική έρευνα και συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά forum και ομάδες εργασίας με ανακοινώσεις και εργαστηριακές μελέτες για τη βελ- τίωση της ποιότητας των βρεφικών τροφών, η εταιρεία Γιώτης συνεχίζει να εξελίσσει ένα σύστημα φυσικής διατροφής με βρεφικά προϊόντα υψη- λής θρεπτικής αξίας, που περικλείουν μέσα τους μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία. Στα Εργαστήρια Ανά- πτυξης Νέων Προϊόντων και Διασφά- λισης Ποιότητας της εταιρείας ανα- πτύσσονται πρότυπες μέθοδοι για τον προσδιορισμό και τη διασφάλιση των περιεχομένων βιταμινών και ιχνοστοι- χείων στις Βρεφικές Κρέμες Γιώτης, οι οποίες αποτελούν ένα σύστημα φυσικής διατροφής που καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του μωρού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, ενώ είναι πλούσιες σε θρεπτική αξία, από διαλεκτές πρώτες ύλες. Οι Βρεφικές Κρέμες Γιώτης σημει- ώνουν επιτυχία και εκτός συνόρων. Επιπλέον, πέρα από τις κρέμες Γιώτης που εξάγονται διεθνώς, η εταιρεία παράγει τις Βρεφικές Κρέμες Fytrolac, με διαφορετική σύνθεση, που διατί- θενται αποκλειστικά στην Κίνα, και τις κρέμες Cremilac, που διατίθενται στην Αίγυπτο. Επενδύοντας στην Καινοτομία Το 2017, η εταιρεία, πιστή στο όραμά της να πρωτοπορεί και να καινοτομεί, ολοκλήρωσε τη δημιουργία του πρω- τοποριακού «Ελληνικού Κέντρου Έρευ- νας & Καινοτομίας» (Hellenic Research & Innovation Center), ενός σύγχρονου ινστιτούτου ασφάλειας τροφίμων, όχι μόνο για τις ανάγκες της εταιρείας αλλά συνολικά για τον κλάδο. Φροντίδα για το Περιβάλλον Η εταιρεία Γιώτης υλοποίησε το Ευ- ρωπαϊκό Πρόγραμμα Life Food Print, για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και συγκεκριμένα τη μείωση του CO2 στις βιομηχανίες τροφίμων, στο οποίο είχε συντονιστι- κό ρόλο. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ως case study για την πραγματοποί- ηση ενεργειακών επιθεωρήσεων στις γραμμές παραγωγής των βρεφικών της τροφών, επιτυγχάνοντας περαιτέ- ρω μείωση του CO2 κατά 15%. Αγάπη για την οικογένεια Η εταιρεία Γιώτης, γνωστή για το διαχρονικό κοινωνικό της έργο, το 2018 ανακοίνωσε την ανάληψη πρω- τοβουλίας για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεν- νιέται!». To πρόγραμμα ξεκίνησε με τη στήριξη των γυναικών που ζουν σε 90 απομακρυσμένα ηπειρωτικά χωριά, στις οποίες η Γιώτης καλύπτει τα έξο- δα εγκυμοσύνης και τοκετού, καθώς και τις ανάγκες σε βρεφικές τροφές για τα μωρά που θα γεννηθούν, για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποι- εί διάφορες υποστηρικτικές δράσεις ενημέρωσης και αφύπνισης.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=