ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

46 Αντώνης Χαχλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΗΝηρεύςπρωταγωνιστεί και θέλει νασυνεχίσει ναπρωταγωνιστεί Η Νηρεύς, ως μια εταιρεία που ξεκίνησε το 1988 από μία μικρή θαλάσσια μονάδα στο νησί της Χίου, κατάφερε μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι σήμερα να γίνει ο πραγματικός πρωταγωνιστής του κλάδου. Με όραμα, προσήλωση στο στόχο και ένα δυναμικό περίπου 1.200 ατόμων, που είναι η ψυχή της εταιρείας, αναπτύξαμε την ελληνική μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και την καθιερώσαμε ως υπολογίσιμη δύναμη στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας παγκο- σμίως. Εξάγοντας άνω του 80% των παραγόμενων ειδών μας, φροντίζουμε καθημερινά να φτάνει άριστο από όλες τις απόψεις ελληνικό ψάρι στα σπίτια των καταναλωτών σε πολλά μέρη της γης. Οι πελάτες μας και όλοι οι συνεργάτες μας εμπιστεύονται το όνομα Νηρεύς, διότι γνωρίζουν ότι είναι συνώνυμο με την επιχειρη- ματική δραστηριότητα που λειτουργεί με σεβασμό στην αγορά, στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και πάντα με γνώμονα την αειφό- ρο ανάπτυξη. Επιπλέον, εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων και διαδικασιών που ενδυναμώνουν τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και υπευθυνότητα. Καμαρώνουμε που είμαστε ένας από τους βραβευμένους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2019» , αντλώντας δύναμη και έμπνευση από τις διακρίσεις που λαμβάνουμε, όπως και από αυτήν τη σημαντική διάκριση, για να συνεχίσουμε με ακόμη με- γαλύτερο ζήλο το έργο μας. Η Νηρεύς πρωταγωνιστεί και θέλει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον κλάδο των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών σε οικονομικές επιδόσεις και σε όλο το φάσμα του ηθικού επιχειρείν. Είναι ο πρωταγωνιστής του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας, όχι επειδή το λέει, αλλά επειδή όντως είναι. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Η Νηρεύς, μητρική εταιρεία του καθετοποιημένου ομίλου Νηρεύς, έχει ως κεντρικό άξονα δραστηριοτήτων της την ιχθυοκαλλιέργεια. Από το 1988, η εταιρεία θέτει τα πρότυπα και δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές στην πα- ραγωγή προϊόντων κορυφαίας ποιότητας και την καινοτομία, έχοντας ως κύριο γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών της. Η βασική δραστηριότητα του ομίλου είναι η παραγωγή και εμπορία των μεσογειακών ειδών Λαβράκι, Τσιπούρα, Κρανιός και Φαγκρί, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις μορφές: φρέσκα και κατεψυγμένα, ολόκληρα, καθα- ρισμένα, φιλέτα και προ-συσκευασμένα. Επιπλέον, ο όμιλος δραστηριο- ποιείται στην παραγωγή γόνου, ιχθυοτροφών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για δική του χρήση, όσο και για εμπορία σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Νηρεύς, ως καθετοποιημένη παραγωγική εταιρεία, ελέγχει όλη την αλυσίδα των προϊόντων της, εξασφαλίζοντας κά- θε στάδιο της παραγωγής σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών, με προσωπικό 1.180 εργαζομένων σε όλη τη χώρα, συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα πολλών τοπικών κοινοτήτων. Η Νηρεύς βασίζει τη λειτουργία της στη θεμελιώδη αρχή της υπευθυνότητας, εμμένει στις αρχές της κοινωνικής ευθύ- νης και της αειφορίας και έχει λάβει το Βραβείο Διαχείρισης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 22000: 2005, BRC και Global GAP. Κορυφαίες εταιρείες λιανικής πώλησης, διανομείς και εταιρείες μεταποίησης καλύπτουν την αυξανόμενη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς για υγιεινή και βιώσιμη διατροφή, με προϊόντα Νηρεύς. Οι εκτεταμένες πωλήσεις της Νηρεύς και το άρτιο δίκτυο διανομής της παραδίδουν 1,5 εκατομμύρια ψάρια κάθε εβδομάδα σε περισσότερες από 30 χώρες, καλύ- πτοντας τις ανάγκες 400 διαφορετικών πελατών. Μάθετε περισσότερα για εμάς στο www.nireus.com . ΕΤΟΣ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 185.272.922 21.762.159 10.087.488 Η Μαρίνα Καραστεργίου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) και ο Αντώνης Χαχλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.E. C M Y CM MY CY CMY K

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=