ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

76 ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ Η Σελόντα ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκόσμια κλίμακα. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι τα δύο πιο δημοφιλή μεσογειακά ψάρια στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Προμηθεύει σε εβδομαδιαία βάση τους πελάτες της με πάνω από 500 τό- νους φρέσκια ελληνική τσιπούρα και λαβράκι. Τα ψάρια ταξιδεύουν σε πε- ρισσότερες από 25 χώρες ανά τον κόσμο οδικώς και αεροπορικώς. Η Σελόντα έχει σήμερα ετήσια παραγωγή 32.000 τόνων τσιπούρας και λα- βρακιού. Συγκεκριμένα, ο όμιλος έχει στην κατοχή του: • 55 θαλάσσιες μονάδες εκτροφής στην Ελλάδα, με συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 40.000 τόνων τσι- πούρας και λαβρακιού • 14 συσκευαστήρια και 2 μονάδες επεξεργασίας • 6 ιχθυογεννητικούς σταθμούς στην Ελλάδα με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 180 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου • 1 εργοστάσιο παραγωγής ιχθυοτροφών το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία Περσεύς, ο μεγαλύτερος παρα- γωγός ιχθυοτροφών στην Ελλάδα, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 70.000 τόνων Ο Όμιλος Σελόντα απασχολεί σήμερα 1.180 εργαζομένους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η Σελόντα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994, όταν έγινε η πρώτη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας που απέκτησε πρόσβαση στις κεφαλαιακές αγορές. Ο Αντώνης Ποταμίτης, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος με τον Θωμά Χασιώτη, Group Financial Controller της ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤ. 2017/2016 (%) ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ 182.228.269 169.957.246 7,22 -14.189.501 12.561.581 -

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=