Business News Magazine #25

Ο Παναγιώτης Αλαμάνος, διευθύνων σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, μίλησε στο Business News Magazine για τις τάσεις και τις προκλήσεις στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών στη χώρα μας, τις νέες απαιτήσεις που υπάρχουν για τον κλάδο, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα κριτήρια ESG. Ποιες είναι αυτήν τη στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Επηρεάστηκε ο κλάδος αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στη συνέχεια από την πληθωριστική κρίση που βιώνουμε; Παρά τις σημαντικές πιέσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια, ο ελεγκτικός κλάδος αποτελεί εκ των πραγμάτων βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής, καθώς συμβάλει στην απρόσκοπτη λειτουργία της οικονομίας αλλά και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Παράγοντες όπως η πανδημία, η οικονομική και ενεργειακή κρίση, η τεχνολογία, έχουν επηρεάσει σημαντικά το επάγγελμά μας, καθώς καλούμαστε να κατευθύνουμε και να συμβουλέψουμε με ασφάλεια τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν στην κανονιστική τους συμμόρφωση, στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, στη βιώσιμη ανάπτυξή τους, στα κριτήρια ESG, στην πράσινημετάβαση κ.λπ. Εμείς, στη ΣΟΛ Crowe ανταποκριθήκαμε άμεσα στις νέες απαιτήσεις του επιχειρείν, εξελίσσοντας τις υπηρεσίες μας και προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες μας όπως οι υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, οι υπηρεσίες τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, ο κομβικός μας ρόλος στη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχή ανταπόκριση των πελατών μας στα συνεχώς μεταβαλλόμενα και πολλές φορές απρόβλεπτα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει στο πλαίσιο των υψηλότερων απαιτήσεων όσον αφορά στην Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και πώς έχουν διαμορφώσει το τοπίο τα ESG κριτήρια και το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδότησης; Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν πλέον οι επιχειρήσεις, αλλάζει προοδευτικά και σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη λειτουργία τους. Με το νέο πλαίσιο αυξάνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας, των προμηθευτών, των πιστωτών, των εργαζομένων και γενικότερα ολόκληρου του οργανισμού, αναβαθμίζεται η ποιότητα των μελών των Δ.Σ., αυξάνοντας ουσιαστικά και την ικανότητα των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και δημιουργούνται οι συνθήκες για προσέλκυση επενδυτών και κεφαλαίων μέσα από τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους. Οι αλλαγές που επιφέρει η εταιρική διακυβέρνηση, όπως και τα κριτήρια ESG, στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την επιλεξιμότητά τους σε χρηματοδοτήσεις, υποχρεώνοντάς τες να προσαρμοστούν σε λειτουργίες που ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους με την ταυτόχρονη ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης; Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί σήμερα το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων για τη μετάβαση στην επόμενη ημέρα και για τη δημιουργία ισχυρών βάσεων ανάπτυξης, εφόσον τους προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η μακροπρόθεσμη διάρκεια του δανεισμού σε συνδυασμό με τα χαμηλά και σταθερά επιτόκια, η ευρύτητα των επιλέξιμων δαπανών και συνεπώς η χρηματοδότηση πολλών δραστηριοτήτων, καθώς και το μεγάλο ύψος των επενδυτιΠαναγιώτης Αλαμάνος Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Εστιάζουμε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών κών πόρων. Ο ρόλος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών εταιρειών θεωρείται καθοριστικός για την επιτυχία του σχεδίου αυτού. Στη ΣΟΛCrowe υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, από την αξιολόγησημέχρι και την υλοποίησή τους. Με την ολοκληρωμένη αντίληψη και την πολυετή πείρα μας στην υλοποίηση έργων συναφών με όλο το εύρος των απαιτήσεων χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, στηρίζουμε τις επιχειρηματικές δράσεις που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στημετάβαση της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης σε μια πιο πράσινη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική εποχή. Τι περιλαμβάνει το πλάνο της εταιρείας για τη συνέχεια; Πού έχετε επιλέξει να εστιάσετε όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες; H ΣΟΛ Crowe βρίσκεται διαχρονικά ανάμεσα στους κορυφαίους ελεγκτικούς οίκους στην Ελλάδα, έχοντας μια σημαντική διευρυμένη εμπειρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα, οι σύνθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι παγκόσμιες τάσεις απαιτούν πολλαπλούς μετασχηματισμούς και συνεχή ετοιμότητα των εταιρειών, οι οποίες καλούνται με τη σειρά τους να παραμένουν ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες έρχονται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους τεχνική γνώση σε συγκεκριμένους τομείς της λειτουργίας ή της δραστηριότητάς τους. Δείτε, για παράδειγμα, τις υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης, μια νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν την τεχνική γνώση να εφαρμόσουν τις αρχές της και στρέφονται σε εμάς για να τις υποστηρίξουμε. Εστιάζουμε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών των οποίων η διεύρυνση προέρχεται από την ίδια την πολυπλοκότητα της λειτουργίας της αγοράς και των επιχειρήσεων, και πιστεύω ότι με την πάροδο των χρόνων, η ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα θα είναι συνεχώς αυξανόμενη. Το νέο πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση στο οποίο καλούνται να συμμορφωθούν πλέον οι επιχειρήσεις, αλλάζει προοδευτικά και σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη λειτουργία τους 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 interview

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=