Business News Magazine #25

Δημήτρης Ματεμτζής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Intrafashion Απελευθερώνουμε τη δυναμική του brand ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Οι 41 δανειακές συμβάσεις για επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ DIRECTION BUSINESS NETWORK T Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Τ Ω Ν B U S I N E S S L E A D E R S • Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 2 2 • # 2 5 PAYZY BY COSMOTE Η λύση για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές από το κινητό Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που να βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι τάσεις, οι ευκαιρίες και η«ακτινογραφία» του κλάδου στην Ελλάδα

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ-ΞΕΝΟΥ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΗΣ ΛΙΛΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΑΡΑΣ ΕΥΑ ΠΕΤΡΟΒΑ ΑΘ. Χ. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΒUSINESS DEVELOPMENT MANAGER KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΒUSINESS UNIT MANAGER ΜΕΜΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΟΣ ART DIRECTOR ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΛΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΣΚΙΤΣΑ ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ELITE LANGUAGE SERVICES ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ετήσια συνδρομή: 200 ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ 6%) ISSN έντυπης έκδοσης 2585-3929 ISSN ηλεκτρονικής έκδοσης 2732-8074 PRESS POST ΚΩΔΙΚΟΣ: 210153 Μικράς Ασίας 43 152 33 | Χαλάνδρι T: 210.77.12.400 | F: 210 77.85.097 e-mail: info@direction.gr www.direction.gr PAPALIOS MEDIA GROUP IKE editorial ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 H ΗΓΕΣΊΑ στην πρώτη σελίδα Οι εξελίξεις που βιώσαμε το 2022 είχαν σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα αισιοδοξίας των Ελλήνων επιχειρηματιών, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν τα εκμηδένισαν… Tα πρόσφατα στοιχεία της παγκόσμιας έρευνας “Business Pulse” της Grant Thornton που αφορούν την Ελλάδα, παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το πρώτο εξάμηνο του 2022, κάτι που αναμένεται να ισχύει και για το τρίτο τρίμηνο του έτους, σήμερα οι 4 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν αισιόδοξοι για την εξέλιξη της οικονομίας. Την ίδιαστιγμή, όμως, είναι αξιοσημείωτηη πτώση της αισιοδοξίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν ησχετικήαναλογία ήταν 6 στους δέκα. Αξίζει, ακόμη, νασημειωθεί ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες φαίνονται περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την παγκόσμια. Αν προχωρήσουμε σε μια εις βάθος ανάλυση, θα δούμε ότι γιαπολλές επιμέρους παραμέτρους καταγράφεται αισιοδοξία, ηοποία όμως είναι μετριασμένη σε σχέση με το παρελθόν: 7 στους 10 είναι αισιόδοξοι ότι θα αυξηθούν τα έσοδα των επιχειρήσεών τους και οι 6 στους 10 τα κέρδη των επιχειρήσεών τους, όταν πέρυσι τα αντίστοιχα επίπεδαήταν 8 και 7 στους 10, αντίστοιχα. Ελαφρώς μειωμένηαλλάστα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι (1 στους 3) παραμένει και ηαισιοδοξία γιααύξηση των εξαγωγών, που αποδίδεται περισσότερο στην εξωστρέφεια που όλο και περισσότεροαναπτύσσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, παράστοαναμενόμενο ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στον τομέα της απασχόλησης, όπου οι 5 στους 10 θεωρούν ότι θα σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης, ποσοστό μικρότερο από του προηγούμενου έτους που ήταν 6 στους δέκα. Επιπρόσθετα υπάρχουν και οι ρεαλιστικές μεν, ξεκάθαρα απαισιόδοξες δε, εκτιμήσεις. Οι 9 στους 10 Έλληνες επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το κόστος παραγωγής τους θα αυξηθεί, ενώ 5 στους 10 εκτιμούν ότι το ποσοστό αύξησης θα ξεπεράσει το 10%. Κάθώς οι 2 στους 10 δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να απορροφήσουν τομεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης αυτής, προκύπτει αβίαστα ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής θα έχει ως αποτέλεσμα η στρατηγική πουθαυιοθετήσουν οι περισσότεροι να είναι ημετακύλιση τουσημαντικότερου μέρους της αύξησης στην τιμή τουπροϊόντος/υπηρεσίας. Η στρατηγική αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμολογιακή πολιτικήπου έχουν υιοθετήσει οι επιχειρήσεις, οι οποίες 8 στις 10 αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών σε ευθεία γραμμήμε την αύξηση του κόστους τους, με ό,τι αυτόσυνεπάγεται σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας και, φυσικά, σε επίπεδο κατανάλωσης. Τοσημαντικότερο, όμως, είναι πως παρά τις προσδοκίες ανάπτυξης και το γεγονός ότι η πανδημία πλέον δεν φαίνεται να αποτελεί τον κυρίαρχο προβληματισμό των Ελλήνων επιχειρηματιών, οι νέοι περιορισμοί στοοικονομικόπεριβάλλον έχουνως αποτέλεσμασήμεραηδιάθεση για επενδύσεις να είναι μειωμένη. Εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις, όπως σε γη, κτίρια και μηχανήματα, σχεδιάζονται από όλο και λιγότερες επιχειρήσεις. Ο προσανατολισμός των επενδύσεων φαίνεται να είναι κυρίως σε τεχνολογία και ψηφιακό μετασχηματισμό (6 στις 10 επιχειρήσεις), τάση η οποία πηγάζει και από τις νέες επιχειρηματικές πρακτικές πουδημιουργήθηκαν και λόγωτης πανδημίας. Είναι απόλυτα λογικό. Όπως αναφέρει και ο Θανάσης Παπανδρόπουλος στην τελευταία σελίδα του τεύχους που κρατάτε στα χέρια σας, «η εποχή της αβεβαιότητας είναι εδώ, και κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη». Το ρευστό περιβάλλον και οι διαδοχικές μεγάλες κρίσεις που βιώνουμε εδώ και περίπου 15 χρόνια, έχουν μετριάσει την αισιοδοξίαμας και κάνουν τον επιχειρηματικό κόσμο όλο και πιο διστακτικό. Υπάρχουν όμως και πολλά παραδείγματα που εξακολουθούν να μας θυμίζουν πως το επιχειρείν πρέπει να έχει πάντα το βλέμμα τουστραμμένοστην ανάπτυξη. Στις σελίδες (και αυτού) του τεύχους θα συναντήσετε αρκετά... Καλή ανάγνωση. Βαγγέλης Παπαλιός Ηαισιοδοξία μειώνεται, αλλά διατηρείται ακόμη…

06 news: Εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό 24 άρθρο: Η ΣΟΛ CROWE εστιάζει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών 29 άρθρο: Η ΕΥ επενδύει στις ελεγκτικές υπηρεσίες τού αύριο 33άρθρο: H KPMG για το μέλλον του εξωτερικού ελέγχου 40business focus: Οι δεσμεύσεις της Novartis μέσα από την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021 54 business health: Πραγματοποιήθηκε το 21ο Συνέδριο HealthWorld από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 58infographic: Τα οφέλη και οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης 60business insider: Όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά 62άποψη: Ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος για την αντιπαράθεση των δυτικών κρατών με τα αυταρχικά καθεστώτα Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του ΕΒΕΑ για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ΣΟΦΊΑ ΚΟΥΝΕΝΆΚΗ ΕΦΡΑΊΜΟΓΛΟΥ 38 business files: Οι ελεγκτικές εταιρείες και η «ακτινογραφία» του κλάδου στην Ελλάδα 23 the list: Οι υψηλότερα αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές 09 business awards: Έξι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίθηκαν στα Growth Awards 2022, από τη Eurobank και την Grant Thornton 21 start up focus: Η Palse για τη μετατροπή των οσπρίων σε ακαταμάχητα σνακ 08 business focus: Κοσμογονία στον κατασκευαστικό κλάδο, με επίκεντρο το Ελληνικό 50 start up focus: Η Vamvakou Revival αποτελεί την πρώτη «θερμοκοιτίδα» επιχειρήσεων στην Ελλάδα 56 business focus: Αμοιβές άνω του 1,1 εκατ. ευρώ για τους CEOs των εισηγμένων, σύμφωνα με την Better Future 22 business focus: payzy, η λύση για όλες τις καθημερινές πληρωμές και συναλλαγές από το κινητό 15 business awards: Απόλυτα επιτυχημένη η 7η τελετή βράβευσης για τους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2022» 42 investments: Οι 41 δανειακές συμβάσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ 46 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 cover story: Ο Δημήτρης Ματεμτζής για την πορεία ανάπτυξης, τα ρεκόρ του ομίλου Intrafashion και τα επενδυτικά σχέδια για το μέλλον 16 H ΗΓΕΣΊΑ στην πρώτη σελίδα index

news InBrief Νέα μονάδα για τη Megaplast Νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας ετοιμάζει η εταιρεία Megaplast στην περιοχή τηςΘήβας, ολοκληρώνοντας ένα επενδυτικό πρόγραμμα τριετίας ύψους 23 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηMegaplast ιδρύθηκε το 1995 στο Ηράκλειο Κρήτης από τον Χάρη Καββαδία, ο οποίος παραμένει μέχρι και σήμερα στο τιμόνι της εταιρείας. H εταιρεία προμηθεύει τις διεθνείς αγορές με μια πλήρη σειρά καινοτόμων υλικών συσκευασίας και θεωρείται από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ του 2001 και του 2016 απέκτησε θυγατρικές σε Βρετανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, οι οποίες βοηθούν την εξαγωγική δραστηριότητά της ανά τον κόσμο. Αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία της, το 2021 ο όμιλος Megaplast είχε κύκλο εργασιών 44,4 εκατ. ευρώ, EBITDA 13,7 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 11,2 εκατ. ευρώ. Μέσω της παρουσίας της σε Ευρώπη και Αμερική, καθώς και ενός ευρέος δικτύου διανομέων σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, Αυστραλία και Μέση Ανατολή, το 95% της παραγωγής της διατίθεται στο εξωτερικό. Κατά την τελευταία τριετία η εταιρεία ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατ. ευρώ, τμήμα του οποίου αφορά τη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας στηΘήβα, καθώς και τον συνεχή εκσυγχρονισμό της κύριας βιομηχανικής μονάδας στην Κρήτη, η οποία παραμένει η έδρα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Υπολογίζεται ότι έως το 2026 ηMegaplast θα επενδύσει επιπλέον 40 εκατ. ευρώ, σε παραγωγικές μονάδες, έρευνα και ανάπτυξη. «The Green Σχιστό»: Τo μεγάλο project της Εκκλησίας Για το 2027 προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί το έργο Green Σχιστό, το οποίο αναμένεται να αλλάξει την περιοχή του Σχιστού, μια επένδυση που θα συνδυάζει τις εγκαταστάσεις logistics, αλλά και τις κατοικίες. To έργο, του οποίου οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και βαίνει στο στάδιο των αδειοδοτήσεων, θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Εκκλησίας της Ελλάδος και η διάρκεια υλοποίησής του μέχρι και την ολοκλήρωσή του και την έναρξη της λειτουργίας του, είναι περίπου τέσσερα χρόνια, χωρίς προς το παρόν να έχει διευκρινιστεί το ύψος της επένδυσης, με στόχο, όμως, μέσα στη διάρκεια κατασκευής του και ύστερα να δημιουργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας. Σε μια έκταση 3.000 στρεμμάτων προτείνεται να δημιουργηθεί σύγχρονο κέντρο logistics με καθετοποιημένο ρομποτικό σύστημα διεθνών προδιαγραφών, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων του οποίου θα είναι υπόγειο, χωρίς να είναι ορατό. Οι κύριες χρήσεις της επένδυσης θα είναι logistics και κατοικίες, όπως τονίστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σχιστό Α.Ε., Αθ. Χριστόπουλο, σε πρόσφατη παρουσίαση της επένδυσης. Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί υπόγειο 11ώροφο ρομποτικό κτίριο διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς ανάγκη για διαχείριση μεγάλου όγκου οχημάτων όμως λόγω της χρήσης ρομποτικής. Την ίδια στιγμή, στο χώρο της παρέμβασης θα υπάρχει ένα κεντρικό «κύτταρο» που θα αποτελείται από τρία κτίρια, δύο εκ των οποίων θα είναι κτίρια αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, που θα αποτελούνται από τρία επίπεδα, ανάλογα με το είδος των προϊόντων που θα αποθηκεύονται εκεί και τις ειδικές ανάγκες για ψύξη ή φύλαξη που θα έχουν. Θα υπάρχουν επίσης γραφεία διαχείρισης για όλες τις εταιρείες που θα νοικιάζουν χώρους στα κτίρια αποθηκών, ενώστην κορυφή του λόφου, που βλέπει προς Κερατσίνι - Δραπετσώνα, θα υπάρχουν τρία ακόμη κτίρια, τα οποία θα είναι και τα μόνα που δεν θα είναι κτίρια logistics, αλλά θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ξενοδοχείου, νοσοκομείου, κτιρίου γραφείων και κατοικιών, που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία ενός entertainment hall στο ισόγειο των κτιρίων, που θα αποτελέσει πόλο έλξης για επισκέπτες, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για χώρο για τη δημιουργία εμπορικών καταστημάτων σχετικών με τη χρήση του κέντρου αυτού (π.χ. εργαλεία), καθώς και συναφείς επιχειρήσεις, όπως συνεργεία αυτοκινήτων και πάρκινγκ για νταλίκες. Συνολικά, θα δημιουργηθούν έως 40 χιλιόμετρα οδοποιίας, τόσο για οχήματα όσο και για πεζούς και ποδηλάτες, στους δρόμους των οποίων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων. Σημαντική βελτίωση για το επιχειρηματικό περιβάλλον Άλμα 16 θέσεων μέσα σε τρία χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη για το επιχειρηματικό περιβάλλον κατέγραψε η Ελλάδα, σύμφωνα με το δείκτη του Economist Intelligence Unit (EIU). Ειδικότερα, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η κατάταξη της Ελλάδας το τέταρτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 16 θέσεις, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, πριν από τις καταστροφές που προκάλεσαν η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώνονται στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα της Ελλάδας, του Κατάρ, των ΗΠΑ και τωνΗΑΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης. Η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώνεται στη Λατινική Αμερική, την περιοχή με τη χαμηλότερη κατάταξη, καθώς και στη Ρωσία και τηνΟυκρανία. Στην κατάταξη του Economist Intelligence Unit, η Σιγκαπούρη παραμένει το καλύτερο μέρος στον κόσμο για την επιχειρηματικότητα, ενώακολουθούν Καναδάς και ΗΠΑ στη δεύτερη και τρίτη θέση. Συνολικά, το Economist Intelligence Unit μετρά την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 82 χώρες σε τριμηνιαία βάση, χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο αναλυτικό πλαίσιο με 91 δείκτες. Για το δ’ τρίμηνο του 2022, η δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική παραμένουν τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να κάνει κανείς δουλειές, με την Ασία να ακολουθεί τρίτη, λίγο μπροστά από την ανατολική Ευρώπη, ενώ ηΜέση Ανατολή και Αφρική οριακά ξεπερνούν τηΛατινική Αμερική. Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος στο Deep Capital Group Στον όμιλο του επιχειρηματία Δημήτρη Μάρη, την Deep Capital Group, συνεχίζει την επαγγελματική του καριέρα ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΕΒ, όπου είχε τη θέση του γενικού διευθυντή. Από το 2012 έως το 2019 εργάστηκε στην εταιρεία Παπαστράτος στην Αθήναως Regulatory AffairsManager, υπεύθυνος για την Ελλάδα, την Κύπρο και τηΜάλτα και στη Philip Morris International στην Ελβετία ως Regulatory StrategyManager, υπεύθυνος για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώαπό το 2009ως το 2011 εργάστηκε ως σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Επικοινωνίας στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος είχε διοριστεί και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά παραιτήθηκε μετά από δημοσιεύματα που συνέδεαν το διορισμό του με τη σχέσημε το πρωθυπουργικό γραφείο του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι νομικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στοΔίκαιο τωνΝέων Τεχνολογιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Οόμιλος Deep Capital Group δραστηριοποιείται σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από 10 χώρες μέσα από τις συμμετοχές του στην Kaizen Gaming, την 24 MEDIA Συμμετοχών και άλλες σημαντικές και καινοτόμους επιχειρήσεις, επικεντρώνοντας την επιχειρηματική και επενδυτική του δράση στους κλάδους της τεχνολογίας και το ευρύτερο οικοσύστημα της καινοτομίας, στα media και στο real estate. 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Up & down Στην Toyota Hellas θα συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα ο Hermann Riedl, επί πολλά χρόνια στέλεχος της Wind Hellas και μέχρι πρόσφατα Chief Business and Digital TransformationOfficer της εταιρείας. Έχει ήδη ξεκινήσει στην Toyota Ελλάς ωςMD Designate από την 1η Νοεμβρίου 2022 και θα αναλάβει το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου από την 1η Ιανουαρίου του 2023, διαδεχόμενος τον Αριστείδη Αραβανή, που συνταξιοδοτείται. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη Valvis Holding SA ανέλαβε ο Βασίλης Σταύρου. Έχει διατελέσει CEO της ΑΒ Βασιλόπουλος καθώς και της Mega Image, ενώ έχει αναλάβει σημαντικές διευθυντικές θέσεις στην Delhaize Group και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Tην Bath & Body Works, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καλλυντικών στην Αμερική, με καταστήματα σε όλο τον πλανήτη, φέρνει και στη χώρα μας η εταιρεία Amarla, η οποία έχει παρουσία στην Ελλάδα μέσω των γνωστών καταστημάτων γυναικείων εσωρούχων και αξεσουάρ Victoria’s Secret. Ηπορεία της Bath&BodyWorks στην εγχώρια αγορά ξεκινά με δύο καταστήματα, το ένα στο κέντρο τηςΘεσσαλονίκης, στο πολυκατάστημα Notos, και το άλλο στο δεύτερο επίπεδο του εμπορικού κέντρου The Athens Mall, στοΜαρούσι. Επίσης, πέρα από το φυσικό δίκτυο της Bath & Body Works, η Amarla βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της αλυσίδας καλλυντικών. Με περισσότερα από 1.750 καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Bath & Body Works συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παίκτες παγκοσμίως στο χώρο των καλλυντικών, των προϊόντων καθαρισμού και περιποίησης σώματος και των αρωματικών κεριών χώρου. Ο όμιλος της Bath & Body Works, ο οποίος διαθέτει και μειοψηφική συμμετοχή στη Victoria’s Secret, αναμένει για το 2022 πωλήσεις ύψους 7,4 δισ. δολαρίων. ΕκτόςΗΠΑ, η αλυσίδα έχει αναπτύξει περισσότερα από 300 καταστήματα σε όλες τις ηπείρους. Στην Ευρώπη η παρουσία της είναι σχετικά μικρή, με την Ελλάδα να γίνεται η πέμπτη χώρα όπου επεκτείνεται, μετά την Ιταλία, τηνΟλλανδία, τηνΠολωνία και την Τουρκία. ΗAmarla διαθέτει παρουσία σε 11 χώρες της Ευρώπης, τηςΜέσης Ανατολής και της Αφρικής, έχοντας το master franchise των σημάτων Victoria’s Secret, PINK και Bath & Body Works για τις συγκεκριμένες αγορές. NewEntry ΗBath&BodyWorks στην ελληνική αγορά #Νumbers Επενδύσεις, εξαγορές, νέες υπηρεσίες, εστίαση σταψηφιακά κανάλια και περαιτέρωενοποίηση για τις μάρκες Public και ΜediaMarkt, περιλαμβάνει το πλάνο του Public Group, με στόχο να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. 10% αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε στο πρώτο εννεάμηνο του 2022, σε μια αγορά που υποχωρεί κατά περίπου 3% σε αξία πωλήσεων και περί το 7%-8% σε όγκο πωλήσεων. 25% του συνολικού τζίρου προσφέρουν πλέον οι πωλήσεις στα omnichannel/ψηφιακά κανάλια της εταιρείας. 100 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις υλοποιεί στη διετία 2022-2023 η Olympia Group στο retail, που λανσάρει και τη στρατηγική Public². 10 εκατομμύρια ευρώ θα αφιερωθούν για την αναβάθμιση 32 φυσικών καταστημάτων και τη μετατροπή τους σε καταστήματα «Νέας Γενιάς», στα οποία θα πρέπει να τονιστεί πως καταγράφεται αύξηση κίνησης +12%. Σε αυτή την προσπάθεια εντάσσονται και τα 13 καταστήματα MediaMarkt τα οποία εναρμονίζονται ακόμη περισσότερο με την ολοκληρωμένη εμπειρία που επιδιώκει να προσφέρει το Public Group. 20 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις πραγματοποιούνται σε καινοτόμους scale-up εταιρείες, ενώ μέσα στους επόμενους έξι μήνες αναμένονται επενδύσεις στον τομέα του edtech, στην αγορά των audioboοks καθώς και στο κομμάτι του last mile. Mε απώλεια ενός εκατομμυρίου χρηστών, απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων, μηνύσεις και σημαντικούς διαφημιζόμενους είτε να δηλώνουν πως σταματούν την επένδυσή τους στην πλατφόρμα είτε να κρατούν στάση αναμονής, ξεκίνησε η εποχή του ElonMusk στο twitter. 500 εκατ. ευρώ τουλάχιστον αναμένεται να είναι το 2022 ο τζίρος πωλήσεων της Public, ενώ το 2021 ο τζίρος κυμάνθηκε περί τα 440 εκατ. ευρώ και η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Πώς τα κουκιά, ο αρακάς και τα ρεβίθια μπορούν να βρουν θέση στην κατηγορία των snacks και να γίνουν κομμάτι των συνηθειών του Έλληνα καταναλωτή; Μια νέα food startup, η Palse, ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες τη λειτουργία της στη χώρα, εντοπίζοντας το κενό στο χώρο του healthy snacking. Με όραμα, λοιπόν, να μετατρέψουν τα όσπρια σε ακαταμάχητα snacks, ο Βασίλης Καραλής και ο Αργύρης Καραπατάκης, ιδρυτές της εταιρείας, μιλούν στο Business News Magazine για το τι αποτέλεσε την έμπνευση που ώθησε το ξεκίνημά τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τα σχέδιά τους για το μέλλον. Συνέντευξη στον Χρήστο Λογαρά Τι ενέπνευσε το ξεκίνημα της εταιρείας Palse, δηλαδή πώς γεννήθηκε η ιδέα; Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τα προϊόντα σας; Μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και μακρά καριέρα σε πολυεθνικές του χώρου, γεννήθηκε η ανάγκη της δημιουργίας κάτι καινούργιου και της προσφοράς στον τόπο μας. Από το 2020, ο συνεργάτης μου και εγώ ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την ίδρυσημιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα στο χώρο του healthy snacking. Αφού αναλύσαμε πληθώρα κατηγοριών και πετυχημένα λανσαρίσματα food start-ups σε Δυτική Ευρώπη και Αμερική, καταλήξαμε στο concept της Palse, που μετατρέπει τα όσπρια σε ακαταμάχητα σνακ. Η διαδικασία σύλληψης της τελικής ιδέας ήταν μακρά και «επίπονη», αλλά το τελικό αποτελέσματα πιστεύουμε ότι είναι άκρως καινοτόμο για την ελληνική αγορά, και όχι μόνο. Το brand name μας έχει εμπνευστεί από τη λέξη Pulse, που στην αγγλική σημαίνει όσπριο αλλά και ρυθμός, και η φιλοδοξία μας είναι να δώσουμε μοντέρνο «ρυθμό» στα αγαπημένα μας και άκρως διατροφικά όσπρια. Επίσης, η κοινωνική προσφορά γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας μας, αφού δεσμευόμαστε να δωρίζουμε το 5% της εγχώριας παραγωγής σε ιδρύματα φιλανθρωπικού σκοπού που στοχεύουν στην εξάλειψη της πείνας. Τα προϊόντα της Palse περιλαμβάνουν έξι κωδικούς σε δύο formats. Ένα sharing bag και μία on the go συσκευασία. Πρόκειται για άκρως γευστικότατα και τραγανά snacks σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις με πρώτη ύλη αγαπημένα όσπρια όπως το ρεβίθι, το κουκί και ο αρακάς. Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έναντι υπολοίπων snacks είναι ότι συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα φυτικής πρωτεΐνης με χαμηλά λιπαρά και θερμίδες. Αυτό είναι άλλωστε το μεγάλο «χάρισμα» των οσπρίων, το οποίο σε συνδυασμό με τη μοναδική μας τραγανή επικάλυψη τα μετατρέπουν σε ακαταμάχητα και γευστικότατα snacks. Ποιο είναι το κενό που εντοπίσατε στην ελληνική αγορά και πώς τα προϊόντα σας «κουμπώνουν» στις συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή; Ο τομέας του healthy snacking έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται σημαντικά στην Ελλάδα και παρατηρούμε τη στροφή των καταναλωτών προς νέες και πιο φρέσκες προτάσεις που παντρεύουν την απόλαυσημε την υγιεινή διατροφή. Τα όσπρια δε, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής, με την κατανάλωσή τους να επεκτείνεται πέρα από τα συμβατικά παραδοσιακά πιάτα και να αποτελούν πλέον την πρώτη ύλη για vegan προτάσεις όπως burgers και εναλλακτικά ροφήματα γάλακτος. ΗPalse είναι σε αποστολή να τα μετατρέψει σε ακαταμάχητα snacks και να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της κατανάλωσης οσπρίων στην Ελλάδα και στη βελτίωση της τόσο αγαπημένης συνήθειας του snacking. Πού γίνεται η παραγωγή των προϊόντων; Η δημιουργία των προϊόντων μας και των πρωτότυπων συνταγών έχει αναπτυχθεί εσωτερικά από την Palse, ενώ η μίξη και συσκευασία τους πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας στις Αχαρνές της Αττικής. Ηβιομηχανοποίησή τους πραγματοποιείται προς το παρόν σε εξειδικευμένα εργοστάσια του εξωτερικού που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και το scale που απαιτείται για την οικονομική τους παραγωγή και διάθεση. Γιατί αποφασίσατε να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα μόνοι σας; Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το εγχείρημα και δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των συνεργατών μας σε όλο το φάσμα της αξιακής μας αλυσίδας. Από την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων μας μέχρι την προώθηση πωλήσεων αλλά και τη στρατηγική επικοινωνίας και design, οι συνεργάτες μας είναι προέκταση της επιχείρησής μας και αναπόσπαστα μέλη της ομάδας της Palse. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά το ξεκίνημά σας; Κάθε start-up επιχείρηση καλείται να αντιμετωπίσει μια πληθώρα προκλήσεων στο ξεκίνημά της λόγω του μικρού της μεγέθους, των δυσκολιών διείσδυσης σε μια ώριμη αγορά καθώς και της έλλειψης εμπειριών σε ορισμένους τομείς επιχειρηματικής δράσης. Ηπερίπτωσήμας δεν είναι διαφορετική και οι δυσκολίες σε θέμαΒ. Καραλής - Αργ. Καραπατάκης, Palse Αποστολή μας να μετατρέψουμε τα όσπρια σε ακαταμάχητα snacks τα αποτελεσματικών αγορών, ιεράρχησης επενδύσεων καθώς και ανάπτυξης ενός υγιούς πελατολογίου, είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Απολαμβάνουμε όμως αυτό το ταξίδι, φροντίζοντας να μαθαίνουμε κάτι καινούργιο κάθε μέρα, να είμαστε ευέλικτοι και ευρηματικοί, να ζητάμε βοήθεια από ειδικούς του χώρου και να παραμένουμε αφοσιωμένοι στους στόχους μας. Έχετε συνάψει κάποιες συνεργασίες που θα μπορούσατε να μοιραστείτε; Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας ότι ήδη έχουμε συνάψει συνεργασίες με σημαντικές αλυσίδες Λιανικού Εμπορίου όπως με τον Δ. Θανόπουλο, Market In και Κρητικό, ενώ βρισκόμαστε σε συνεχείς και εποικοδομητικές συζητήσεις με λοιπές αλυσίδες του κλάδου. Σκοπεύετε να διεκδικήσετε κάποια χρηματοδότηση; Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της ανάπτυξης κάθε εταιρείας και την κατάλληλη χρονική στιγμή θα εξετάσουμε όλες τις πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων. Πώς βλέπετε την επιχείρησή σας σε ένα χρόνο από τώρα; Ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμά σας; Το όραμά μας είναι να μετατρέψουμε τα όσπρια σε ακαταμάχητα snacks, συμβάλλοντας και εμείς στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των Ελλήνων καταναλωτών και όχι μόνο. Όσον αφορά τον επόμενο χρόνο, θα είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην επέκταση διανομής των προϊόντων μας, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές να μπορούν να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας. Σας ενδιαφέρει η επέκταση εκτός συνόρων; Βεβαίως. Θεωρούμε ότι και το concept αλλά και το γευστικό προφίλ των προϊόντων μας είναι ελκυστικό για αρκετές αγορές του εξωτερικού και ήδη είμαστε σε επαφή με διανομείς σε αγορές-στόχους. startupfocus 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές της χρονιάς thelist Το αμερικανικό οικονομικό περιοδικό Forbes δημοσίευσε την ετήσια δεκάδα των παικτών με τα υψηλότερα εκτιμώμενα έσοδα για τη σεζόν 2022-23. Ο Κιλιάν Εμπαπέ βρίσκεται στην κορυφή, και αυτή είναι και η πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια που δεν φιγουράρει στο Νο1 ένας εκ των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Γράφει ο Πέτρος Αντωνάκης 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

thelist Ο ΛιονέλΜέσι είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ατομικές διακρίσεις στην ιστορία του αθλήματος, αλλά κυρίως αυτός που έχει χαρίσει τις μαγικότερες στιγμές στην υφήλιο από τις 16 Οκτωβρίου 2004, όταν πραγματοποίησε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την Μπαρτσελόνα, σε ηλικία σχεδόν 18 ετών. Η ομάδα από το 2000 και για 36 μήνες πλήρωνε τα έξοδα για να ξεπεράσει τη σπάνια ορμονική αρρώστια του που παίζει μεγάλο ρόλο στην κανονική ανάπτυξη του οργανισμού και φυσικά δεν το μετάνιωσε ποτέ. O «La Pulga» (Οψύλλος), εκτός από το να παίζει ατελείωτες ώρες play station και να προσθέτει τατουάζ στο σώμα του, συγκεντρώνει περίπου 18 εκατομμύρια ετησίως από το μυθικό «διά βίου» συμβόλαιο που υπέγραψε με την Adidas το 2017, ενώ…συνεισφέρουν πολλά μηδενικά και οι συμφωνίες του με τις Pepsi, Gilette, Lays, Turkish Airlines, Mastercard, Budweiser, Hard Rock International, Saudi Tourism Authority, SikSilk, Leafty, Jacob & Co και Gatorade. ΟΜέσι έχει φτιάξει στην πόλη Sitges στην Ισπανία ένα τετράστερο ξενοδοχείο 77 δωματίων, ένα ski resort στην Ανδόρα, ενώ από τις «τρελές» επενδύσεις του είναι το “Messi Experience Park”, το θεματικό πάρκο στην Κίνα που δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να παίζει μπάλα μαζί του μέσω VR. Επίσης, έχει τη δική του σειρά ρούχων, The Messi Store, ενώ έχει επενδύσει και εκείνος στα κρυπτονομίσματα και στα NFT, μέσω της εταιρείας Ehternity. Διαθέτει αμέτρητα πανάκριβα αυτοκίνητα και, σύμφωνα με τις φήμες, ήταν εκείνος που αγόρασε σε δημοπρασία μία Ferrari 335 Sport Scaglietti έναντι 37 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας δικό του το πιο «ακριβό αυτοκίνητο στον κόσμο»… Λανσάρισε τα δικά του παπούτσια στα δεκαοκτώ, έχει πάνω από 40 εκατομμύρια followers στα social media, είναι ο ένας από τους μόλις δύο εφήβους που έχουν σκοράρει σε Παγκόσμια Κύπελλα. Αυτός το πέτυχε στη Ρωσία το 2018, o προηγούμενος το πολύ μακρινό 1958, στη Σουηδία, και τον έλεγαν Πελέ. Και μόλις στα 23 του, είδε τα συνολικά ετήσια έσοδά του να ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια, κάτι που οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι έπρεπε να ξεπεράσουν τα τριάντα για να το δουν να συμβαίνει, το 2018. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη στα πόδια του και οι αποφάσεις του, όπως το να αρνηθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης και να συνεχίσει μέχρι το 2025 με την Παρί Σεν Ζερμέν, μπορούν να τον ταρακουνήσουν συθέμελα. Με τον πατέρα του, με καταγωγή από το Καμερούν, να είναι ο πρώτος του προπονητής στην ηλικία των έξι ετών, η πορεία του γεννημένου στο Παρίσι, Εμπαπέ, ήταν εντυπωσιακή, μέχρι να υπογράψει στη Μονακό, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2015 σε ηλικία 16 ετών. Ο Εμπαπέ έχει συμφωνίες με τις Dior, Hublot, Oakley και Panini, κόσμησε το εξώφυλλο του videogame της FIFA, ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής, Zebra Valley, ενώ φυσικά το συμβόλαιό του με τη Nike τού αποφέρει τα περισσότερα εκατομμύρια. Ωστόσο, τα χρήματα δεν του έχουν θολώσει τον τρόπο σκέψης. Πρόσφατα δήλωσε πως αισθάνεται πως δεν πρέπει να πληρώνεται για να εκπροσωπεί τη Γαλλία, δωρίζοντας 400.000 ευρώ στο Premiers de Cordée, έναν οργανισμό που προωθεί προγράμματα για παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και ενημερώνει σχολεία και επιχειρήσεις επάνω σε θέματα αναπηρίας. Κιλιάν Εμπαπέ 131 εκατ. ευρώ 112 από το ποδόσφαιρο 19 από χορηγίες/δικαιώματα ΛιονέλΜέσι 123,5 εκατ. ευρώ 66,7 από το ποδόσφαιρο 56,5 από χορηγίες/δικαιώματα Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές της χρονιάς 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη, ο Neymar da Silva Santos Júnior ή Neymar Jr ή απλώς Neymar, όπως είναι γνωστός, συλλέγει εκατομμύρια δολάρια από τη δράση του εντός και εκτός γηπέδων. Στα 17 του υπέγραψε το πρώτο του μεγάλο συμβόλαιο με τη Santos για 1,7 εκατ. δολάρια το χρόνο.Με την εξέλιξή του να γιγαντώνεται, μετά από μόλις ένα χρόνο, τον πλήρωναν 4 εκατομμύρια το χρόνο για να μην τον κερδίσει ο ανταγωνισμός. Το 2013, οNeymar υπέγραψε συμβόλαιο 119 εκατ. δολαρίων με την Μπαρτσελόνα, και έγινε μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Λουίς Σουάρεζ μέλος της περίφημης τριπλέτας «MSN», που σκόραρε σε μία σεζόν 131 γκολ. Το 2017, ήρθε ο σεισμός. Η Παρί Σεν-Ζερμέν δεν δίστασε να δώσει στην Μπαρτσελόνα το εξωφρενικό ποσό των 222 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει και μάλιστα το 2021 υπέγραψε μαζί του νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει ετησίως περί τα 30 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά, με την ελπίδα πως επιτέλους η ομάδα που διαχειρίζονται οι Σαουδάραβες θα καταφέρει επιτέλους να κατακτήσει το πολυπόθητο Champions League… Ο Νεϊμάρ έχει να επιδείξει ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες με χορηγούς, με τις Gilette, Panasonic, Puma, Unilever, Santander και Beats να είναι ανάμεσα στα brands που τον πληρώνουν αδρά. Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αρέσκεται να επιδεικνύει τον πλούτο του και κυρίως τον χλιδάτο στόλο από αυτοκινήτα που διαθέτει και που περιλαμβάνει από Maserati Mc12 και Aston Martin Vulcan μέχρι Lamborghini Veneno και Ferrari 458 Spider. Υπολογίζεται πως η συλλογή των supercars του αγγίζει περίπου τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Με net worth που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια, ο Cristiano Ronaldo είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής· είναι ένα παγκόσμιοφαινόμενο, ένα πανίσχυρο brandname, που έχουν λατρέψει το marketing και τα κομπιουτεράκια των διοικητικών συμβουλίων. Τον Αύγουστο του 2021, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσωμίας μεταγραφής που κόστισε περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Χρήματα που η βρετανική ομάδα δαπάνησε με μεγάλη χαρά, αφού σύμφωνα με ταmedia της χώρας, γνώριζε ήδη ότι λόγω της απήχησής του στην αγορά, ο σύλλογος θα συγκέντρωνε επιπλέον έσοδα ύψους τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ από νέες εμπορικές συμφωνίες με χορηγούς μέσα στους προσεχείς 12 μήνες... Ο Ρονάλντο πλέον κερδίζει περισσότερα από τις χορηγίες παρά από το ποδόσφαιρο καθαυτό. Για παράδειγμα, το 2021 τα έσοδά του από το Instagram ανέρχονταν σε περισσότερα από 40 εκατ. δολάρια ετησίως, ποσό που ξεπερνούσε το μισθό που λάμβανε από τη Γιουβέντους. Μέχρι και το 2020 ίσχυε το αντίθετο, όταν κέρδισε 120 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 70 εκατομμύρια από το ποδόσφαιρο και 50από τις συμφωνίες με εταιρείες όπως Nike, Clear Shampoo και Herbalife. Φήμες λένε πως το συμβόλαιο που υπέγραψε ο “CR7” με τηNike τονΝοέμβριο του 2016, τον δένει με την εταιρεία για πάντα, με τη συνολική του αξία να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ο Πορτογάλος που πρόσφατα γιόρτασε 700 γκολ στην καριέρα του, ενώ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ποδοσφαιριστών με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Champions League με 140, διαθέτει πάνω από μισό δισεκατομμύριο (!) followers στα social media, κάτι που στη γλώσσα του marketing σημαίνει «χρυσάφι»… Νεϊμάρ 89,3 εκατ. ευρώ 56,4 από το ποδόσφαιρο 32,9 από χορηγίες/δικαιώματα Κριστιάνο Ρονάλντο 102,6 εκατ. ευρώ 41 από το ποδόσφαιρο 61,5 από χορηγίες/δικαιώματα 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=