Business News Magazine #25

Ο Ανδρέας Χατζηδαμιανού, εταίρος και επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, για την ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών και τις δράσεις και τη στρατηγική της ΕΥ. Οι ελληνικές εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως και το σύνολο της οικονομίας, χρειάστηκε να λειτουργήσουν κατά την τελευταία δεκαετία κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Η κρίση χρέους και η χρηματοπιστωτική κρίση που ακολούθησε, βύθισαν την οικονομία σε ύφεση, δημιουργώντας ζητήματα επιβίωσης για μεγάλο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα. Στο περιβάλλον αυτό, οι ελεγκτικές εταιρείες αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις κατά την εκτέλεση της αποστολής τους, που δεν είναι άλλη από την τόνωση της εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις, τις χρηματαγορές και την οικονομία γενικότερα. Την έξοδο από την οικονομική κρίση ακολούθησε η πανδημία, δημιουργώντας νέες προκλήσεις, όπως η ανάγκη εκτέλεσης έργων και ελέγχων για μεγάλο διάστημα από απόσταση, σε καθεστώς τηλεργασίας, ενώ πολλές από τις επιχειρήσεις αντιμετώπισαν, και πάλι, άμεσα πιεστικά προβλήματα. Στο ίδιο διάστημα, οι απαιτήσεις της κοινωνίας, αλλά και της επενδυτικής κοινότητας, για διαφάνεια και λογοδοσία, διαρκώς εντείνονται και το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και αυστηρότερο, καθιστώντας το έργο μας πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό, αλλά συγχρόνως πιο ουσιαστικό, πιο αποτελεσματικό και πιο ελέγξιμο. Παράλληλα, η παγκοσμιοποίηση και η διαρκώς αυξανόμενη διασύνδεση των επιχειρήσεων δημιουργεί την ανάγκη παράλληλων συνδυαστικών ελέγχων σε διαφορετικές μονάδες και γεωγραφικές περιοχές. Την ίδια ώρα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για νέες υπηρεσίες, όπως θέματα εσωτερικών συστημάτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε θέματα προστασίας από εταιρική απάτη και ενδυνάμωσης των μηχανογραφικών συστημάτων για την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. Η ουσιαστικότερη, όμως, αλλαγή στον ρόλο και το έργο των ελεγκτικών εταιρειών, προέρχεται σήμερα από την ανάδειξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε κορυφαία προτεραιότητα παγκοσμίως. Οι επενδυτές, οι τράπεζες, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των καταναλωτών, αποδίδουν, πλέον, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε ζητήματα ESG. Οι αγορές και οι ρυθμιστικές αρχές καλούν πλέον τις ελεγκτικές εταιρείες να τοποθετηθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητα της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η οποία αξιολογείται πια ως εξίσου σημαντική με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Είναι, δε, σημαντικό ότι αυτό συμβαίνει ενώ μόλις πρόσφατα ξεκίνησε η προσπάθεια για τη δημιουργία των απαραίτητων ενιαίων διεθνών προτύπων και κοινά αποδεκτών δεικτών με βάση τους οποίους να γνωστοποιούνται οι επιδόσεις των επιχειρήσεων. Η μεγάλη αυτή στροφή δημιουργεί νέες προκλήσεις, σημαντικές ανάγκες σε νέες δεξιότητες, αλλά και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου. Με αυτόν τον διευρυμένο ρόλο, οι ελεγκτικές εταιρείες καλούνται σήμερα να εντείνουν τις προσπάθειές τους, για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και να αναδείξουν την πραγματικά υγιή επιχειρηματικότητα. Και ηΠολιτεία, όμως, από την πλευρά της, όπως και οι εποπτικές αρχές, οφείλουν να εξασφαλίζουν το πλαίσιο που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές εταιρείες να επιτελέσουν το έργο τους με σαφείς κανόνες, αλλά χωρίς υπερβολική αύξηση της γραφειοκρατίας. HEY επενδύει στις ελεγκτικές υπηρεσίες του αύριο Στην ΕΥ αντιμετωπίζουμε αυτό το πλέγμα νέων προκλήσεων επενδύοντας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία που διευρύνουν τις δυνατότητές μας και ενισχύουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) μάς επιτρέπει να εξετάσουμε έναν εκθετικά αυξανόμενο όγκο διαθέσιμων δεδομένων, αλλά και μη δομημένα δεδομένα, όπως συμβόλαια, τιμολόγια κ.λπ., αλλά και να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε ουσιώδεις κινδύνους. Η ενίσχυση της αυτοματοποίησης μας βοηθά στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και πλατφορμών που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Την ίδια ώρα, οι τεχνολογίες ελέγχου μετακινούνται σταδιακά στο cloud, αυξάνοντας την ταχύτητα και την κλίμακα με την οποία μπορούν να αναπτυχθούν αναβαθμίσεις συστήματος και νέες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας προηγμένα μέτρα ασφαλείας. Μόνο το οικονομικό έτος 2022, η ΕΥ επένδυσε ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μια πλατφόρμα τεχνολογίας επόμενης γενιάς για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διασφάλισης. Ηαξιοποίηση των νέων αυτών τεχνολογιών προϋποθέτει παράλληλες επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Γι’ αυτό, αναζητούμε πάντα νέους επαγγελματίες με τις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά και τη φιλοδοξία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου δικτύου που τους παρέχει διαρκείς ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής καταξίωσης. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και σε έναν κλάδο που θα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με έμφαση στους βασικούς τομείς που οδηγούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο τελικός μας στόχος παραμένει ο ποιοτικός έλεγχος για να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος. Αναζητούμε πάντα νέους επαγγελματίες με τις κατάλληλες δεξιότητες, αλλά και τηφιλοδοξία να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου δικτύου που τους παρέχει διαρκείς ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής καταξίωσης άρθρο 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=