Business News Magazine #25

businessfiles ΒΑΣΊΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΣ Principal, Assurance Audit&Assurance Clients& Industries,Deloitte Οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι κάτι παραπάνω από νούμερα Ποια είναι η φιλοσοφία και στρατηγική της Deloitte όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες; Για εμάς στην Deloitte, oι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι κάτι παραπάνωαπό νούμερα. Είναι η αναγνώριση των αποτελεσμάτων και των προκλήσεων μιας εταιρείας και βοηθούν στη διαβεβαίωση της ύπαρξης γερών θεμελίων, προκειμένου να επιτευχθούν οι μελλοντικοί της στόχοι. Μέσω των ελεγκτικών και των υπηρεσιών διασφάλισης, αποσαφηνίζουμε το «τι», το «πώς» και το «γιατί», ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να δρουν έγκαιρα. Στην Deloitte διασφαλίζουμε τους στόχους των επιχειρήσεων, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών προς τους πελάτες, όπως είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε λογιστικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με γεγονότα επιχειρηματικών αλλαγών (π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.), συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν λογιστικές διαδικασίες και ευρέος φάσματος υπηρεσίες διασφάλισης. Ποιες είναι αυτήν τη στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Επηρεάστηκε ο κλάδος αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στη συνέχεια από την πληθωριστική κρίση που βιώνουμε; Περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία, διαχείριση κινδύνων και ρίσκου, ανθρώπινο δυναμικό και νέες δεξιότητες: αποτελούν τις βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών. Ο κλάδος των ελεγκτικών υπηρεσιών δεν έμεινε ανεπηρέαστος, αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στη συνέχεια από την πληθωριστική κρίση. Η υιοθέτηση της τηλεργασίας οδήγησε σε ένα νέο μοντέλο ελέγχου, στο οποίο η διασφάλιση της ποιότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών παραμένει στη κορυφή. Σύμμαχος των ορκωτών ελεγκτών σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα είναι η Ποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει στο πλαίσιο των υψηλότερων απαιτήσεων όσον αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση αλλά και πώς έχουν διαμορφώσει το τοπίο τα ESG κριτήρια και το ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδότησης; Τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει ακόμα περισσότερο τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και οι πολιτικές ESG στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να διαχειριστούν εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, να κατανείμουν τα κεφάλαιά τους καταλλήλως, να υλοποιήσουν επενδύσεις και να συμμορφωθούν πλήρως με τις κανονιστικές τους απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, κάθε δράση τους πρέπει να έχει τημικρότερη δυνατή επίπτωση προς το περιβάλλον, τους ανθρώπους και την κοινωνία. Ηενεργειακή κρίση έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο την παραπάνωδιαδικασία, ωστόσο η αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην προσαρμογή των εταιρειών στις τρέχουσες απαιτήσεις. Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη μέσω και του Ταμείου Ανάκαμψης; Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να κατανοήσουν την κρισιμότητα ενός χρηματοδοτικού εργαλείου όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης για τον μετασχηματισμό τους και να ενημερωτεχνολογία. Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά η έκθεση των επιχειρήσεων σε ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις και αναδείχθηκε η επιτακτική ανάγκη να ενταθούν τα μέτρα δικλείδων ασφαλείας. Ηπληθωριστική κρίσημπορεί να λειτουργήσει ως φρένο για την ανάκαμψη της οικονομίας και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού φαίνεται ότι δεν θα γίνει άμεσα. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανάγκη για ποιοτικές ελεγκτικές υπηρεσίες πρωτοστατεί. Ποιος είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην ανάπτυξη μέσω και του ταμείου Ανάκαμψης; Ο ρόλος των ελεγκτικών υπηρεσιών σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ σημαντικός. Κατ’ αρχάς απαιτείται διαφάνεια σε όλη τη διαχείριση, μια ορθολογική χρήση των πόρων στους τομείς που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει, δηλαδή τον ψηφιακό και φιλικό προς το πράσινο περιβάλλον μετασχηματισμό της οικονομίας. Σε αυτόν τον τομέα οι ελεγκτές μπορούμε να βοηθήσουμε σημαντικά. Για την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει αρχικά να υποστηρίξουμε τη δημόσια διοίκηση στη διαφανή και κοινωνικά δίκαιη κατανομή της ροής των πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Και, δεύτερον, να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αλλά και την αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, βοηθώντας αφενός ως σύμβουλοι τους επενδυτές και αφετέρου ως αξιολογητές που συνδράμουν το τραπεζικό σύστημα, μέσω του οποίου θα διοχετεύονται οι ευρωπαϊκοί πόροι, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ταμείου προς την «πράσινη» μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. BΑΣΊΛΗΣΚΆΖΑΣ ΔιευθύνωνΣύμβουλος Grant Thornton Η ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών οφείλει να παραμένει ανεπηρέαστη από το ευμετάβλητο περιβάλλον Ποιες είναι αυτήν τη στιγμή οι βασικές τάσεις που καταγράφονται στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών; Επηρεάστηκε ο κλάδος αρχικά από την κρίση της πανδημίας και στη συνέχεια από την πληθωριστική κρίση που βιώνουμε; Καθώς η ελληνική οικονομία έχει βρεθεί αντιμέτωπημε αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία χρόνια, το να μπορεί η αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών να διατηρεί την ανθεκτικότητά της και να προσαρμόζεται συνεχώς στις νέες συνθήκες, έχει πάψει να αποτελεί έναν επιθυμητό στόχο και, αντ’ αυτού, έχει μετατραπεί σε ένα απαραίτητο ζητούμενο. Συνεπώς, η ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών οφείλει να παραμένει ανεπηρέαστη από το ευμετάβλητο περιβάλλον και να συνεισφέρει τα μέγιστα σε κάθε επιχείρηση που θέλει να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξανόμενες απαιτήσεις του σήμερα και του αύριο, να είναι συνεπής όσον αφορά στις οικονομικές της καταστάσεις και να αποπνέει την εμπιστοσύνη που χρειάζεται να αποπνέει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Συνέχεια στη σελίδα 36 34 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=