Business News Magazine #25

businessfiles θούν επαρκώς για τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους του Ταμείου. Οι εταιρείες ελεγκτικών υπηρεσιών μπορούν να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και εξασφάλισης των διαθέσιμων πόρων θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και με πλήρη διαφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στην υλοποίηση επενδύσεων που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα την ελληνική οικονομία. Τι περιλαμβάνει το πλάνο της εταιρείας για τη συνέχεια; Πού έχετε επιλέξει να εστιάσετε όσον αφορά τις ελεγκτικές υπηρεσίες; Διατηρώντας τοβλέμμαστραμμένοστο μέλλον, γυρίσαμε σελίδα και φέραμε το αύριο στο σήμερα, μέσα από μια σειρά σημαντικών ενεργειών, όπως είναι οι νέες εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, η διεύρυνση του ανθρώπινου δυναμικού μας και οι επενδύσεις μας σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά προσαρμοσμένες υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο, οικοδομούμε ένα κέντρο πολύπλευρης γνώσης και αυξημένης εξειδίκευσης, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη που προκύπτει για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσα από τη συνεχή εξέλιξη, διατηρούμε την απαράμιλλη ποιότητα των υπηρεσιών μας, ενώ συνεχίζουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες μας. ΧΆΡΗΣ ΣΥΡΟΎΝΗΣ Partner, Audit, Headof Financial Services, KPMGστηνΕλλάδα Οι τάσεις στην ελληνική αγορά δεν διαφέρουν από τη διεθνή πραγματικότητα Σε γενικές γραμμές, οι τάσεις που καταγράφονται σήμερα στην ελληνική αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές που παρατηρούνται σε διεθνές επίπεδο και αφορούν κυρίως: 1 Έχουμε παρατηρήσει πως οι νέοι συνάδελφοι αλλά και αρκετοί πελάτες έχουν προσαρμοστεί σε ένα υβριδικό μοντέλο λειτουργίας όπου πολλές «συναντήσεις» με τον πελάτη γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό έχει αυξήσει την παραγωγικότητα σε ένα σημείο, αλλά μένει να δούμε αν θα είναι η νέα πραγματικότητα. που παραδοσιακά δεν ήταν αντικείμενο των ελεγκτών, όπως π.χ. sustainability, internal controls. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει συνολικά το προφίλ, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ελεγκτών στο μέλλον, όταν οι υπηρεσίες αυτές πλέον τυποποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται οι υπηρεσίες διασφάλισης που καλούνται να παρέχουν οι ελεγκτές ως μία από τις δικλίδες για τη συνολική αξιοπιστία της αποδοτικότητας αυτού του συστήματος χρηματοδοτήσεων. Η KPMG έχει ήδηενσωματώσει όχι μόνο τα ανωτέρωαλλά και άλλα στοιχεία στο στρατηγικό της σχέδιο για την ανάπτυξη των ελεγκτικών της υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται και οι τομείς των μεγάλων εισηγμένων εταιρειών, όπου αναμένεται σημαντική δραστηριότητα εναλλαγής ελεγκτικών εταιρειών, ο τομέας της ναυτιλίας, που παραδοσιακά αποτελεί κλάδο σημαντικής δραστηριοποίησης όλων των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών, οι μη-εισηγμένες επιχειρήσεις, που έχουν σχέδια έντονης ανάπτυξης κ.λπ. Συνολικά, η εταιρεία μας στην Ελλάδα και διεθνώς συνεχίζει να έχει ως κύρια στρατηγική να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος και τα έργα διασφάλισης γίνονται με την πλέον καλύτερη ποιότητα. 2 Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στο χώρο των ελεγκτικών εταιρειών για την προσέλκυση ταλαντούχων ατόμων, με εμπειρία και εξειδικευμένες ειδικότητες. Αυτό καθώς και ο πληθωρισμός έχει αυξήσει την κινητικότητα και το κόστος μισθοδοσίας. Το αυξημένο αυτό κόστος έχει σιγά-σιγά μεταφερθεί στους πελάτες, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. 3 Οι εταιρείες εστιάζουν στην ψηφιοποίηση των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με σκοπό: (1) τη μείωση του χρόνου επικοινωνίας με τον ελεγχόμενο και την αύξηση της ασφάλειας επικοινωνιών, (2) την έγκαιρη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και (3) τη μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα ελεγκτικά πρότυπα και (4) την αποτελεσματική διαχείριση του ελεγκτικού έργου (φύλλα εργασίας κ.λπ.). 4 Τα τελευταία 2-3 χρόνια, λόγω νομοθεσίας και άλλων εποπτικών απαιτήσεων, έχει αυξηθεί η ανάγκη για έργα διασφάλισης (έργων που εκφεύγουν από τα στενά όρια του εξωτερικού ελέγχου), όπως έλεγχοι συμμόρφωσης, διασφάλιση ESG κ.λπ. Η τάση αυτή αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι απαιτήσεις για διαφάνεια και η ανάγκη για μεγαλύτερες γνωστοποιήσεις θα γίνουν μεγαλύτερες. Ειδικότερα, από το τελευταίο στοιχείο έχει προκύψει η ανάγκη ιδιαίτερης εξειδίκευσης σε τομείς PRICEWATERHOUSECOOPERS AE ΣΟΛ ΑΕ DELOITTE. ΑΕ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ GRANT THORNTON ΑΕ KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ MOORE STEPHENS ΑΕ BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ MAZARS ΑΕ 35,43 33,06 30,78 24,36 20,88 13,20 5,95 4,62 3,97 2,86 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) ΜΕΤ. 2021/2020 (%) ΟΙ TOP 10 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 2021 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠOΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ AΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ TOP 10 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021 175,10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕΤ. 2021/2020 (%) +5,06% ↑ +0,31% ↑ +2,99% ↑ +8,96% ↑ +1,57% ↑ +16,38% ↑ +0,54% ↑ +13,80% ↑ +8,78% ↑ +10,23% ↑ -0,40% ↓ ΗKPMG στην Ελλάδα και διεθνώς συνεχίζει να έχει ως κύρια στρατηγική να εξασφαλίσει ότι ο έλεγχος και τα έργα διασφάλισης γίνονται με την πλέον καλύτερη ποιότητα 36 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=