Business News Magazine #25

Το επιχειρείν αλλάζει παγκοσμίως και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω στις εξελίξεις. Μια γυναίκα αναλαμβάνει για πρώτη φορά το «τιμόνι» του ΕΒΕΑ, σηματοδοτώντας την επόμενη ημέρα στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, που αναπτύσσεται με ραγδαίο ρυθμό. Γράφει η Λιλή Καρακώστα Οι εποχές που οι επιχειρήσεις βρίσκονταν σε ανδρικά χέρια ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA) σηματοδοτεί τη μετάβαση στη νέα εποχή, παραδίδοντας τα ηνία για πρώτη φορά στην πολύχρονη πορεία του σε μια γυναίκα, τη Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, που εκλέχθηκε πρόσφατα πρόεδρος του ΕΒΕΑ και που μιλά για την ανάγκη σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο επιχειρείν σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων. Πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του ΕΒΕΑ. Πόσο βαρύς είναι αυτός ο ρόλος και τι σηματοδοτεί για το εγχώριο επιχειρείν; Είναι αναμφίβολα μεγάλη ευθύνη η ανάληψη της ηγεσίας ενός φορέα, που για πάνωαπό 100 χρόνια έχει ταυτιστεί με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής προσπάθειας για οικονομική πρόοδο και ευημερία. Σήμερα, το ΕΒΕΑ είναι το Επιμελητήριο που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στοΑΕΠ της χώρας, λειτουργεί ως αξιόπιστος σύμμαχος και αρωγός για τα μέλη του, αλλά και ως συνεπής και υπεύθυνος σύμβουλος της Πολιτείας. Με την εκλογή για πρώτη φορά μιας γυναίκας ως προέδρου, το ΕΒΕΑ επιβεβαίωσε ότι είναι παράλληλα και ένας φορέας που ξέρει να «ακούει» τις διεθνείς τάσεις και να βρίσκεται στην πρωτοπορία των θετικών αλλαγών, για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα. Αναλαμβάνετε έναν απαιτητικό ρόλο σε μια εποχή που το επιχειρείν έχει δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως τα τελευταία χρόνια. Ποια πιστεύετε πως είναι σήμερα τα βασικότερα προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μια επιχείρηση στην Ελλάδα; Τα τελευταία χρόνια, πράγματι, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν διαδοχικές κρίσεις. Παρά τις δυσκολίες, όμως, συνεχίζουν να προσπαθούν, να προσαρμόζονται και να στηρίζουν, παράλληλα, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Όλο αυτό το διάστημα, έχουμε δει τις εξαγωγές να αυξάνονται σταθερά, τις επενδύσεις να συνεισφέρουν όλο και μεγαλύτερο μέρος του ΑΕΠ και την ανεργία να μειώνεται. Αυτές οι επιδόσεις οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην επιμονή, στις ικανότητες και στους κόπους των επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους. Σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις σαφώς επηρεάζονται από το αρνητικό διεθνές περιβάλλον και τις πιέσεις που προκαλούν η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός και η άνοδος των επιτοκίων. Ανάχωμα σε αυτές τις πιέσεις παρέχουν μέχρι τώρα τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει ηΠολιτεία, με τις ενεργειακές επιδοτήσεις, αλλά και πρόσθετες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ένα μέτρο το οποίο είχε πρώτο εισηγηθεί το ΕΒΕΑ, και η μονιμοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, θετικό κλίμα δημιουργούν και οι νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, που παρέχονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Χρειάζεται κατ’ αρχάς επιμονή στον εθνικό στόχο για απόκτηση επενδυτικής βαθμίδα, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και καλύτεροι όροι χρηματοδότησης για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Χρειάζεται αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, αλλά και συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών. Γιατί το μέλλον της εθνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις επιδοτήσεις, αλλά σε μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις και διευρύνουν την παραγωγική και εξαγωγική βάση της χώρας. Τεχνολογία και νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, όπως τηλεργασία, συμπερίληψη και ελεύθερος προσωπικός χρόνος, έχουν αλλάξει αισθητά το επιχειρηματικό τοπίο. Πιστεύετε πως πρόκειται για συνέπειες της πανδημίας ή για βαθύτερες αλλαγές που ήρθαν για να μείνουν; Η ψηφιακή μετάβαση, οι ευέλικτες μορφές εργασίας και το φαινόμενο των «ψηφιακών νομάδων», η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας και η εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, είναι τάσεις που συνδέονται με βαθύτερες τεχνολογικές, κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, όπως π.χ. η είσοδος της γενιάς τωνmillennials στην αγορά εργασίας. Πολλές από αυτές τις τάσεις είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, κινητοποιώντας σχετικές αλλαγές. Για παράδειγμα, κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις παρείχαν πριν από το 2020 την επιλογή για εξ αποστάσεως εργασία ορισμένες μέρες την εβδομάδα, στο πλαίσιο πολιτικών εναρμόνισης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων τους. Ωστόσο, η πανδημία Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (EBEA) - Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) Ηοικονομία δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε επιδοτήσεις, χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις στο επιχειρείν επιτάχυνε τις εξελίξεις και επέβαλε την ταχεία προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον. Αυτό που παρατηρούμε μετά την πανδημία, είναι ότι πλέον έχουν επιταχυνθεί σημαντικά οι ρυθμοί των αλλαγών στην οικονομία και στην κοινωνία. Κι αυτό που χρειάζεται από τις επιχειρήσεις είναι να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητά τους απέναντι σε νέες καταστάσεις. Είναι σημαντικό να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται σύνθετες προκλήσεις και να σκέφτονται με μακρόπνοο ορίζοντα, ώστε να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις. Ως ΕΒΕΑ, αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλίες -όπως η πρόσφατη υπογραφήμνημονίου συνεργασίας με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού- με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των μελών μας. Πώς πιστεύετε πως πρέπει να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα; Γιατί ακόμη και σήμερα, εν έτει 2022, οι γυναίκες διστάζουν να ασχοληθούν με το επιχειρείν; Ηενίσχυση της αύξησης συμμετοχής στη γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί στόχο προτεραιότητας για το ΕΒΕΑ αλλά και βασική αναγκαιότητα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Παρά την πρόοδο που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Κι αυτό γιατί -πέρα από τις ανησυχίες που σχετίζονται με το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον- οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια που σχετίζονται με τις οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έλλειψη υποστήριξης και ανισότητες εντός των χώρων εργασίας, αλλά και με αρνητικές προκαταλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες θεωρούνται κατάλληλες για συγκεκριμένους τομείς εργασίας και συγκεκριμένους ρόλους μέσα στις 38 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 interview

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=