Business News Magazine #25

επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ η Ενεργειακή Αμυδών, η Sunbeam Energy, η Planet, η Χατζόπουλος, η Soft One Technologies και η Ελληνικοί Λευκόλιθοι. Επενδύσεις στον κλάδο της υγείας σχεδιάζουν η Genefarm και η Νοσηλευτική, ενώ ψήφο εμπιστοσύνης στον τουρισμό δίνουν οι Patmos Aktis, Πατούρης και Ακτή Καλύβες με τη δημιουργία ή την ανακατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων στη χώρα. Η εταιρεία Καυκάς αναζητά μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πόρους για την κατασκευή κέντρου logistics και η αλυσίδα λιανεμπορίου τροφίμων Σκλαβενίτης για τον ψηφιακό ανασχηματισμό της. Κεφάλαια για την κατασκευή σταθμών φόρτισης οχημάτων αναζητούν οι εταιρείες Olympic, Avin Oil και Coral, ενώ για την προμήθεια στόλου ηλεκτροκίνητων ή υβριδικών οχημάτων απευθύνθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης η εταιρεία AutoHellas. Η «πράσινη» οικονομία στο επίκεντρο Με έμφαση στις περιβαλλοντικές δράσεις είναι τα περισσότερα από τα επενδυτικά σχέδια (43%) που έχουν συμβασιοποιηθεί, καθώς εμπίπτουν στον πυλώνα «Πράσινη μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν προτάσεις και από τους άλλους πυλώνες. Έτσι, τα υπόλοιπα (57%) εντάσσονται σε κάποιον από τους πυλώνες: «Εξωστρέφεια», «Ψηφιακός μετασχηματισμός» και «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη». Μάλιστα, μερικά από τα 41 σχέδια σχετίζονται με περισσότερους του ενός πυλώνες. Η δε συνεισφορά των δανειακών συμβάσεων στον κλιματικό στόχο και ψηφιακό στόχο του Εθνικού Σχεδίου ανέρχεται στο 36% και 28% αντίστοιχα. % ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ "ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝ. TAA & ΕΜΠΟΡ. (Έτη)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΔΗΜΟΣ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝ. ΤΑΑ (ΜΗΝΑΣ) 50,00% 8,0 "Έργο σύνδεσης με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fibre-to-the-Home) και έργα υποδομής ευρυζωνικού δικτύου σε περιοχές εκτός των Αθηνών και σε άλλες μεγάλες πόλεις" ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ DELOITTE Ιουλ-22 50,00% 7,0 "Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών μέσω αντικατάστασης παλαιών μηχανημάτων, R&D για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας με στόχο τη δημιουργία πλήρους ανακυκλώσιμου χαρτοφυλακίου προϊόντων" ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΔΕΛΤΑ Grant Thornton Ιουλ-22 40,00% 8,0 "Ανακατασκευή, ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός νέου κτηρίου γραφείων με αξιοποίηση πρακτικών αειφορίας για βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία." ΑΤΤΙΚΗΣ/ΜΑΡΟΥΣΙ Grant Thornton Ιουλ-22 50,00% 12,0 "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα αποθήκευσης & διανομής και σε καταστήματα του δικτύου της εταιρίας." ΑΤΤΙΚΗΣ MAZARS Ιουλ-22 50,00% 10,0 "Ψηφιακός μετασχηματισμός, εξοπλισμός και υπηρεσίες πληροφορικής." ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BAKERTILLY Ιουλ-22 50,00% 12,0 "Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων και προσθήκης σύχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού." ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ PKF HELLAS / ICAP ADVISORY A.E. Ιουλ-22 50,00% 12,0 "Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων και προσθήκης σύχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού." ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ/ΚΟΜΟΤΗΝΗ PKF HELLAS / ICAP ADVISORY A.E. Ιουλ-22 50,00% 9,58 "Ανάπτυξη σταθερού ευρυζωνικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας Νέας Γενιάς (NGA) σε 40 αστικά κέντρα της Ελλάδας." ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ DELOITTE Ιουλ-22 50,00% 9,58 "Ανάπτυξη σταθερού ευρυζωνικού δικτύου υψηλής χωρητικότητας Νέας Γενιάς (NGA) σε 40 αστικά κέντρα της Ελλάδας." ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ, ΗΛΕΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ DELOITTE Ιουλ-22 40,00% 12,0 "Κατασκευή νέου κέντρου αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων μέσω χρήσης τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού και ρομποτικών συστημάτων." ΑΤΤΙΚΗΣ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ PKF HELLAS / ICAP ADVISORY A.E Αυγ-22 50,00% 14,0 "Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη μεταλλευτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων με γνώμονα την ""πράσινη"" μετάβαση." ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Grant Thornton Ιουν-22 17,35% 12,0 "Κατασκευή Βιομηχανικού Συγκροτήματος Παραγωγής Φαρμάκων και Δραστικών υλών κατηγοριών Πενικιλλινούχων και Κυτταροστατικών καθώς και έργα έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων." ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ ΤΡΙΠΟΛΗ MAZARS Αυγ-22 50,00% 12,0 "Προμήθεια στόλου ηλεκτροκίνητων και plug-in υβριδικών οχημάτων με σκοπό την απόκτηση τροχαίου υλικού καθαρών αστικών μεταφορών." ΑΤΤΙΚΗΣ/ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ιουλ-22 50,00% 12,0 "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα αποθήκευσης & διανομής και σε καταστήματα του δικτύου της εταιρίας." ΑΤΤΙΚΗΣ PKF HELLAS / ICAP ADVISORY A.E. Ιουλ-22 50,00% 15,0 "Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ομίλου ΕΛΠΕ με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών." ΑΤΤΙΚΗΣ/ΜΑΡΟΥΣΙ BDO Αυγ-22 19,99% 10,0 "Κατασκευή σταθμών φόρτισης (δίκτυο 12 ταχυφορτιστών) ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος του οδικού διευρωπαϊκου δικτύου μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) της Ελλάδας." ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ BDO Σεπ-22 Ημέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων είναι στα 11 έτη, ενώ το μεσοσταθμικό επιτόκιο των παραπάνωδανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, διαμορφώνεται σε 1,1% 47 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=