Business News Magazine #27

Πώς επηρέασε η πανδημία τη θέση των γυναικών στο επιχειρείν; Η έρευνα αποκαλύπτει πως όσον αφορά τα μοντέλα εργασίας στη μετα-Covid εποχή, μόλις το 36% των επιχειρήσεων παγκοσμίως εφαρμόζει πλέον εργασία αποκλειστικά από το γραφείο. Το 53% έχει υιοθετήσει μια υβριδική προσέγγιση, με συνδυασμό της εργασίας από το γραφείο και της εξ αποστάσεως εργασίας, το 8% διαθέτει ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας, κατά το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν εάν θα εργαστούν από το γραφείο ή εξ αποστάσεως, ενώ το 3% εφαρμόζει ένα μοντέλο εργασίας αποκλειστικά από το σπίτι. Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, ο Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας “Women in Business” επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παραμένει σε σταθερά ανοδική πορεία, φέρνοντάς μας ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της πλήρους ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως διαμορφώθηκε στο 32,4%, παραμένοντας για ακόμα μία χρονιά πάνω από το ορόσημο του 30%, το οποίο λογίζεται ως η ελάχιστη εκπροσώπηση που απαιτείται για να σημειωθεί αλλαγή στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Στην προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας, είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε δράσεις που στηρίζουν όχι μόνο την ισότητα αλλά και τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. Προκειμένου να δώσουμε στις έννοιες της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης την αξία που οφείλουν να έχουν διαχρονικά στην κοινωνία, οφείλουμε να καταργήσουμε κάθε είδος στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων». Η ισότητα θα έρθει σε… 50 χρόνια! Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει πως ο Δείκτης Women in Work (WiW) της PwC παρουσιάζει ελαφρά αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ανάμεσα στις 33 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το 2021. Ωστόσο, η πρόοδος προς την πλήρη ισότητα των φύλων παραμένει πολύ αργή. Η σχετική ανάλυση καταδεικνύει ότι θα μπορούσαν να προκύψουν κέρδη τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα This is a man’s world Για έναν κόσμο ανισοτήτων κάνουν λόγο και οι παγκόσμιες έρευνες της PwC, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας: Women in Work Index και Global Empowerment Index PwC «Women in Work Index» και «Global Empowerment Index», από τις οποίες προέκυψε πως παρά τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, θα χρειαστεί πάνω από μισός αιώνας για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι έρευνες που εξετάζουν λεπτομερώς θέματα που αφορούν τα δύο φύλα και το ρόλο τους στο παγκόσμιο επαγγελματικό περιβάλλον, απέδειξαν πως παρά την επιστροφή σε κάποιας μορφής κανονικότητα μετά την πανδημία της Covid-19, ο χώρος εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθεί να βρίθει από ανισότητες εις βάρος των γυναικών. από το κλείσιμο της ψαλίδας στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων. Η αύξηση του μέσου μισθού των γυναικών, προκειμένου αυτές να έρθουν σε ισορροπία με τον αντίστοιχο των ανδρών ομολόγων τους στις χώρες του ΟΟΣΑ, θα ενίσχυε τις γυναικείες αποδοχές κατά περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ωστόσο, με βάση το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων των χωρών του ΟΟΣΑ, το οποίο ανερχόταν το 2021 σε 14%, και λαμβάνοντας υπόψη τους ιστορικούς ρυθμούς προόδου προς την ισότητα των αμοιβών των φύλων, θα χρειαστούν περισσότερα από 50 χρόνια για να καλυφθεί η απόσταση αυτή. Ανοίγει η ψαλίδα ανάμεσα σε προσδοκίες και πραγματικότητα Απόκλιση 34 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των γυναικών που δηλώνουν ότι είναι σημαντικό να αμείβονται δίκαια για την εργασία τους και εκείνων που το βιώνουν πραγματικά, κατέγραψε ο Δείκτης Global Empowerment της PwC (GEI), αποτυπώνοντας τη μεγαλύτερη «ψαλίδα» στο σύνολο της έρευνας. Την ίδια στιγμή, ο Δείκτης PwC Women in Work παρουσιάζει μια ελαφρά πτώση του ποσοστού ανεργίας για τις γυναίκες, από 6,7% σε 6,4% το 2021. Η ενδυνάμωση στο χώρο εργασίας και η σημασία της Σύμφωνα με το Δείκτη GEI, προκύπτει σημαντικό χάσμα ενδυνάμωσης μεταξύ των φύλων, με τους άνδρες να έχουν μεγαλύτερη εξουσία στον εργασιακό χώρο από τις γυναίκες συναδέλφους τους. Ο Δείκτης αυτός βασίζεται σε μια ανάλυση απόψεων και εμπειριών που σχετίζονται με το φύλο από σχεδόν 22.000 εργαζόμενες γυναίκες παγκοσμίως, αξιολογώντας 12 παράγοντες ενδυνάμωσης σε τέσσερις διαστάσεις: αυτονομία, επίπτωση, νόημα και αίσθηση του ανήκειν, αυτοπεποίθηση και ικανότητα. Οι τέσσερις πιο σημαντικοί παράγοντες ενδυνάμωσης στο χώρο εργασίας για τις γυναίκες, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας σε περιπτώσεις αλλαγή καριέρας, είναι: η δίκαιη ανταμοιβή (72%), η ικανοποίηση μέσω της εργασίας (69%), ένας χώρος εργασίας όπου μπορούν πραγματικά να είναι ο εαυτός τους (67%) και η ύπαρξη μιας ομάδας που νοιάζεται για την ευημερία τους (61%). Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό ως προς τη σημασία που δίνουν σε κάθε παράγοντα ενδυνάμωσης. Ωστόσο, οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να πουν ότι πράγματι ωφελήθηκαν από αυτούς τους παράγοντες στον εργασιακό τους χώρο. Οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται το μεγαλύτερο χάσμα για τις γυναίκες έναντι των ανδρών είναι η δίκαιη ανταμοιβή (χάσμα 34 μονάδων), η επιλογή του χρόνου (27 μονάδες), του τόπου (22 μονάδες) και του τρόπου (22 μονάδες) απασχόλησης, η ικανοποίηση που λαμβάνουν μέσω της εργασίας (διαφορά 20 μονάδων) και η ύπαρξη κάποιου διευθυντή που αναζητά την άποψή τους κατά τη λήψη αποφάσεων (19 μονάδες). Σε ποιους κλάδους κυριαρχεί η γυναικεία ενδυνάμωση; Σύμφωνα με το Δείκτη GEI, οι γυναίκες με τα υψηλότερα ποσοστά ενδυνάμωσης εργάζονται στους τομείς της Τεχνολογίας, των Μέσων Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών. Στην κορυφή βρίσκεται ο κλάδος της Τεχνολογίας, στον οποίο οι γυναίκες έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη δύναμη από τους άνδρες. Αντίστοιχα, οι γυναίκες που απασχολούνται στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και των Πόρων καταγράφουν τα δεύτερα και τα τρίτα υψηλότερα ποσοστά ενδυνάμωσης, ωστόσο στους κλάδους αυτούς τα ποσοστά των ανδρών είναι σημαντικά υψηλότερα. Ο Bob Moritz, Global Chairman της PwC, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, δήλωσε: «Οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι εργοδότες πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να οικοδομήσουν ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον όπου οι γυναίκες θα νιώθουν εξίσου δυνατές με τους άνδρες, θα αμείβονται δίκαια, θα είναι αυτόνομες και θα αισθάνονται ότι ανήκουν στο χώρο αυτό. Αυτό θα επιφέρει το διττό όφελος αφενός της οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε ολόκληρο τον οργανισμό και αφετέρου της υποστήριξης της προόδου των γυναικών. Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο εναπόκειται σε όλους εμάς ως ηγέτες να δώσουμε τον τόνο από την κορυφή, για να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα που θα είναι συμπεριληπτική και δίκαιη για όλους τους εργαζομένους». Η ανάλυση της PwC καταδεικνύει ότι οι εργοδότες μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο, εστιάζοντας στη δίκαιη ανταμοιβή, την αυτονομία, την ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς και θεσπίζοντας μια στρατηγική πολυμορφίας βασιζόμενη σε δεδομένα. Για να μη χρειαστεί οι γυναίκες να περιμένουν το 2073 για να αμειφθούν ισότιμα με τους άνδρες συναδέλφους τους… 55 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=