CSR & ESG REPORTS 2021

18 UN Global Compact Network Hellas Οι ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής τους στο UN Global Compact Οδεύοντας προς ένα βιώσιμο μεταπανδημικό μέλλον, η διαφάνεια και η λογοδοσία των επιχειρήσεων βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών που γίνονται σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, στις προκλήσεις της εποχής μας, εκτός από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές, έχει προστεθεί η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν ένα σύνθετο σχήμα, μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες προσδοκίες ανάληψης δράσης και καταστάσεις εντεινόμενου ανταγωνισμού. Ωστόσο, η στρατηγική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης είναι κρίσιμης σημασίας σε αυτά τα συμφραζόμενα. Μια οπτική που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της παγκόσμιας έρευνας του UN Global Compact “CEO Survey 2021”, καθώς το 99% των CEO πολύ μεγάλων επιχειρήσεων πιστεύει ότι η βιωσιμότητα θα είναι ολοένα και πιο σημαντική για τη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησής τους, ενώ το 73% δήλωσε ότι η Covid-19 ανέδειξε τη σπουδαιότητα της εταιρικής υπευθυνότητας. Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλες έρευνες και μελέτες δείχνουν ότι το 88% των επενδυτών ισχυρίζεται ότι οι επιχειρήσεις που ιεραρχούν τις ESG πρωτοβουλίες τους έχουν περισσότερες δυνατότητες για μακροπρόθεσμες επιδόσεις από εκείνες που δεν τις ιεραρχούν (βλ. Bloomberg Intelligence, Edelman Trust Barometer Special Report) και ότι η υψηλή επίδοση σε ESG κριτήρια συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης (βλ. Arabesque & Oxford University, From the stockholder to the stakeholder). Ηβιώσιμη ανάπτυξη, λοιπόν, είναι συνυφασμένη σήμερα με την επίδοση και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας τη σύνδεση αυτή, το UNGlobal Compact NetworkHellas, ως Τοπικό Δίκτυο στην Ελλάδα της πρωτοβουλίας Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στο ταξίδι τους προς τη βιωσιμότητα, έχοντας μια προσέγγιση βασισμένη σε μια κοινή γλώσσα: τις Δέκα Αρχές τουUNGlobal Compact και τους SDGs. Προσφέρει καθοδήγηση, εργαλεία και εκπαίδευση, που φέρουν την εμπειρία και την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επικοινωνούν, να βελτιώνουν και να μετρούν την πρόοδό τους και να σχεδιάζουν την υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή τους στο UN Global Compact Network Hellas, γίνονται μέρος της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κόσμο, συνδέουν τις δικές τους δράσεις με επείγουσες εθνικές και παγκόσμιες προκλήσεις και συμβάλλουν στην αποτύπωση ενός συλλογικού μετρήσιμου αντικτύπου της επιχειρηματικής βιωσιμότητας. Στις δράσεις του UN Global Compact Network Hellas, που πρόσφατα πραγματοποίησε την εναρκτήρια εκδήλωσή του με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, των Ηνωμένων Εθνών, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, εντάσσονται ενδεικτικά το εξαμηνιαίο διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα SDG Ambition, που αφορά την κατανόηση, τη στοχοθέτηση και την ενσωμάτωση των SDG στη στρατηγική των επιχειρήσεων, η τακτική ενημέρωση των μελών του για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η προβολή των δράσεων που αναλαμβάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και η διασύνδεση τους με peers και ενδιαφερόμενα μέρη. Περισσότερες πληροφορίες: https://globalcompact.gr/ Υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις στο ταξίδι προς τη βιωσιμότητα Γράφει η Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director, UN Global Compact Network Hellas

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=