ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2019

συνέντευξη 17 Πώς λήφθηκε ηαπόφασηγια είσοδοπριν από λίγο καιρό στην ελληνικήαγορά; Ποιες προοπτικές βλέπουν στη χώρα μας τα κεντρικά τουδικτύου; Stuart Smith: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα εποχή, προ- σπαθώντας να ξεπεράσει την κρίση, παρατηρούμε την οι- κονομία της να αναπτύσσεται βήμα-βήμα, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα σταθερό περιβάλλον, που παρουσιάζει ευκαιρίες για επενδύσεις. Πέρα από τις επενδύσεις στον του- ρισμό, η Ελλάδα διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυ- ναμικό, ειδικά στους τομείς τεχνολογίας και marketing, και μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό κέντρο για διεθνείς ορ- γανισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι σημαντικές πολυεθνικές εται- ρείες από το χώρο των business analytics και της τεχνολογίας επένδυσαν στην Ελλάδα για τα κεντρικά τους στο RnD. ΗMax Media Greece μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε εταιρείες σε όλη την Ελλάδα και με τη γνώση που διαθέτει για τις περιφερειακές αγορές όπως η Βουλγα- ρία, η Τουρκία, η ΒόρειαΜακεδονία και η Κύπρος, μπορεί να εξελιχθεί σε περιφερειακό hub του δικτύου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επιτυχημένη είσοδό της στην ελληνική αγορά και τους νέους τοπικούς πελάτες που κέρδισε σε σύντομο διάστημα και πιστεύουμε ακλόνητα ότι η ελληνική μας ομάδα θα είναι βασικός παίκτης της αγοράς. ΗMax Media Greece μπορεί να προσφέρει πραγματικά καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει, επιτυγχάνοντας τη μετρήσιμη αύξηση του ROI των πελατών της. Επίσης, μπορεί να προ- σφέρει σε κάθε ελληνική εξαγωγική εταιρεία αποτελεσμα- τικές λύσεις για την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Είμαστε σε θέση να παρέχουμε κάλυψη οπουδήποτε στον κόσμο μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο γραφείων μας και να προσφέρουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε διεθνείς εκστρατείες. Τι θα λέγατε πως κάνει τηMaxMedia να ξεχωρίζει; Τι την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό; Γιάννης Τερπίτσας: Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να σταθεί κανείς σε πολλά σημεία όπως, για παράδειγμα, την παρουσία σε 58 αγορές ή τις σχεδόν τρεις χιλιάδες των εξειδικευμένων επαγγελματιών που παρέχουν προηγμένες λύσεις στους πελάτες μας - ακόμα και στνη πληθώρα διακρί- σεων σε διεθνή και εθνικά βραβεία. Ωστόσο, το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Max Media είναι η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην επικοινωνία και ειδικό- τερα ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία εφαρμόζεται στις σχετικές ενέργειες. Όμως, πιθανότατα η κρισιμότερη ειδο- ποιός διαφορά είναι η στόχευση όχι μόνο σε performance marketing (όπου το ΑΙ είναι πιο διαδεδομένο) αλλά στη μείζονα αγορά του branding - εκεί, μέσω πλέον εξελιγμένων εργαλείων, παρέχουμε υπηρεσίες ακριβούς μέτρησης και διακριτής βελτιστοποίησης σε καίριους δείκτες όπως το awareness και το engagement, ενώ χρησιμοποιούνται προ- ηγμένα μοντέλα forecasting πωλήσεων για κάθε ενέργεια μάρκετινγκ. Τέλος, δεδομένου ότι σε όλες τις ώριμες αγορές η Τηλεόραση και το Διαδίκτυο είναι οι δύο πυλώνες απορρό- φησης της δαπάνης (άνω του 80% σε αθροιστικό μερίδιο), τα νέα μας εργαλεία TV & Digital Attribution μεταμορφώ- νουν τη συνδυαστική χρήση των δύοΜέσων και λειτουρ- γούν ως πολλαπλασιαστής αποτελεσματικότητας. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας σε αυτούς τους πρώτους μήνες της δραστηριοποίησης της εταιρείας στην ελληνική αγορά; Τι προβλέπει τοπλάνοσας; Γιάννης Τερπίτσας: Σύμφωνα με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώ- τον, στρατηγικά μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πελατών μας παρά η βιαστική ποσοτική αύξηση του πελατολογίου - η ποιότητα οφείλει να προηγείται της ποσότητας. Κατά δεύτερο λόγο, δίνουμε μείζονα έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μας με στελέχη εξειδικευμένα σε τεχνολογίες αιχμής. Τέλος, στόχο μας αποτελεί και η προσέλκυση νέων πελατών μέσα από τις νέες υπηρεσίες και την καινοτομία που φέρνει η Μax Μedia στην Ελλάδα. Υπάρχουν ήδηκάποιες πρώτες συνεργασίες για τηMax Media; Γιάννης Τερπίτσας: Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τους πρώτους μήνες λειτουργίας μας, καθώς μας έχουν εμπιστευθεί σημαντικοί πελάτες όπως οι Νew York College, Prince Oliver, Corny International, και Aboca Pharmaceuticals - ωστόσο θεωρούμε εξίσου σημαντικές τις τρεις νέες συνεργασίες που θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς προέρχονται από το χώρο των FMCG. Παρόλο που σε κάποιους ακούστηκε κάπως παράδοξο, υπογραμμίζου- με πως η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ΑΙ στο branding θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα και, στο άμεσο μέλλον, θα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες μάρκες και σε αυτές που θα βυθίζονται στη στασιμότητα ή θα χα- θούν στην αποδρομή. ΗMaxMediaαποτέλεσε τονΜεγάλοΧορηγό των «Πρωταγωνιστών της ΕλληνικήςΟικονομίας». Πώς αποφασίσατε ναστηρίξετε ταβραβεία-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν; Γιάννης Τερπίτσας: Η χώρα μας πέρασε τη δυσκολότερη δεκαετία της σύγχρονης ιστορίας της - εξέρχεται σαφώς τρωθείσα αλλά με εξίσου ξεκάθαρη προοπτική δυναμικής ανάπτυξης και ανάταξης. Το ελάχιστο που οφείλουμε στις εταιρείες που στήριξαν και στηρίζουν την ελληνική οικονο- μία σε δυσχερέστατους καιρούς είναι ένα μεγάλο -και, κυρί- ως, έμπρακτο- ευχαριστώ. Ποιο είναι τοσχόλιόσας για την ελληνικήαγορά επικοινωνίας και διαφήμισης και πώς βλέπετε να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια; Γιάννης Τερπίτσας: Η ελληνική αγορά επικοινωνίας προ- σομοιάζει ή και καθρεφτίζει την κατάσταση της χώρας γενι- κότερα. Μετά τη δεκαετία της κρίσης, η Ελλάδα δείχνει να παλινδρομεί ανάμεσα αφενός στην επιστροφή σε παλαιές συνήθειες, σε πρακτικές της προ-χρεοκοπίας εποχής ήτοι «στα παλιά, καλά χρόνια» και αφετέρου στην καινοτομία, τη δημιουργία και την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου οικονομικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην αγορά μας - εμείς, μέσω επενδύσεων σε προηγμένη τεχνολογία, σε νέους ανθρώπους και σε στενή συνεργασία με το εξωτερικό, έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό πού τασσόμαστε, προς ποια κατεύθυνση εργαζόμα- στε και ποιο υπόδειγμα υπηρετούμε.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODAxNzc=