ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ιωάννα Μακαρίου,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 228)
e-mail: imakariou@direction.gr