ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Στείλτε μας το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ροδούλα Βαρβαγιάννη,
τηλ. 210 77.12.400 (εσωτ 250)
e-mail: varvagianni@direction.gr