Όροι Συναλλαγών

1. Όροι Συναλλαγών

Η χρήση της ιστοσελίδας direction.gr και οι προσφερόμενες υπηρεσίες διέπονται από Όρους Συναλλαγών, που εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές, είτε γραπτές είτε ηλεκτρονικές.

Με την αγορά συνδρομής, προϊόντος ή άλλης προσφερόμενης υπηρεσίας από την DIRECTION BUSINESS NETWORK, κάθε χρήστης αποδέχεται τους Όρους Συναλλαγών.

2. Συνδρομή – αγορά προϊόντος

Με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας για συνδρομή ή αγορά προϊόντος που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας direction.gr, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην DIRECTION BUSINESS NETWORK για την αποστολή του εντύπου ή ηλεκτρονικού δελτίου (newsletter) που έχει επιλέξει. Η εντολή συνδρομής ή αγοράς προϊόντος δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας, η DIRECTION BUSINESS NETWORK έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις σχετικές εντολές.

3. Τιμές

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών τιμών, ανά πάσα στιγμή.

4. Τρόποι πληρωμής

Για την πληρωμή συνδρομής ή αγοράς προϊόντος που παραγγέλθηκε μέσω της ιστοσελίδας, είναι δυνατή η διενέργεια συναλλαγής είτε μέσω πιστωτικής, χρεωστικής καθώς και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, είτε μέσω κατάθεσης στους παρακάτω λογαριασμούς Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Ε.Τ.Ε., είτε με πληρωμή στα γραφεία της εταιρείας, μετρητοίς ή με πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

ALPHA BANK: 360-00-2320-006180
IBAN: GR04 0140 3600 3600 0232 0006 180
SWIFT: CRBAGRAAXXX

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6723-126997-578
IBAN: GR94 0171 7230 0067 2312 6997 578
SWIFT: PIRBGRAA

EUROBANK: 0026 0218 84 0200977017
IBAN: GR22 0260 2180 0008 4020 0977 017
SWIFT: EFGBGRAA

ETE: 182/440299-57
IBAN: GR58 0110 1820 0000 1824 4029 957
SWIFT: ETHNGRAA

Πριν από την εξόφληση της συνδρομής ή αγοράς προϊόντος που παραγγέλθηκε, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν υποχρεούται να αποστείλει το έντυπο ή ηλεκτρονικό δελτίο στο συνδρομητή.

Η συναλλαγή μέσω πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσω του περιβάλλοντος της τράπεζας ALPHA BANK και η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη συναλλαγή.

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δικαιούται να ζητήσει επιβεβαίωση συναλλαγής από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του κατόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία λάβει αρνητική απάντηση ή δεν λάβει καμία απάντηση, δικαιούται για λόγους διασφάλισης να ακυρώσει τη συνδρομή.

5. Επιβεβαίωση της συνδρομής ή αγοράς εντύπου

Σε περίπτωση συνδρομής ή αγοράς εντύπου μέσω της ιστοσελίδας της DIRECTION BUSINESS NETWORK (direction.gr), ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση μέσω e-mail και υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων επιβεβαίωσης και να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό και μέσα στην ίδια ημερολογιακή ημέρα, την DIRECTION BUSINESS NETWORK για τυχόν αποκλίσεις ή λάθη, σχετικά με τη συνδρομή ή την αγορά εντύπου που καταχωρίσθηκε. Η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών και αποκλίσεων σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

6. Αποστολή προϊόντων συνδρομής

Τα ηλεκτρονικά δελτία (newsletters) αποστέλλονται στο συνδρομητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Τα έντυπα αποστέλλονται στο συνδρομητή ταχυδρομικώς ή μέσω courier. Ο συνδρομητής επίσης μπορεί να τα παραλαμβάνει και από τα γραφεία της επιχείρησης.

7. Ακυρώσεις – αλλαγές

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης μίας συνδρομής ή αγοράς προϊόντος είναι δυνατή εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης, βαρύνει αποκλειστικά το χρήστη.

Πριν από κάθε αίτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους σχετικούς όρους και περιορισμούς.

Η χρέωση υπέρ της DIRECTION BUSINESS NETWORK (κόστος υπηρεσίας για την αλλαγή – ακύρωση) ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Ακυρωτικό κόστος εσωτερικού: 10 €
2. Ακυρωτικό κόστος εξωτερικού: 20 €

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται από 10 έως και 50 ημέρες από την ημέρα παράδοσης της αίτησης ακύρωσης και αφού προηγουμένως ο χρήστης έχει επιστρέψει τα έντυπα.

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα της DIRECTION BUSINESS NETWORK, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και δεν επιβάλλεται επιπλέον κόστος υπηρεσίας.

8. Αποκλεισμός ευθύνης

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για:
• Τη μη διαθεσιμότητα του εκάστοτε προϊόντος.
• Την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε συνδέσμους τρίτων διαδικτυακών τόπων.

9. Τροποποίηση – Ανανέωση των Όρων Συναλλαγών

Η DIRECTION BUSINESS NETWORK έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

10. Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. H DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύψουν κατά τη συναλλαγή. Επίσης, η DIRECTION BUSINESS NETWORK δεν τηρεί ή αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στη βάση δεδομένων της.