Το www.csrnews.gr απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ και την Πράσινη Οικονομία και φιλοξενεί μεταξύ άλλων, νέα και δράσεις ΕΚΕ, ενημέρωση για την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, best practices, συνεντεύξεις και πληροφορίες για εκδηλώσεις και συνέδρια.

Παράλληλα, έχει στόχο να λειτουργήσει σαν γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και εταιρειών που έχουν έντονο κοινωνικό προφίλ και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα ΕΚΕ.

Με την επιμέλεια της συντακτικής ομάδας της DIRECTION, το csrnews.gr συμπληρώνει το περιεχόμενο του περιοδικού CSR & ESG REVIEW, του εβδομαδιαίου Newsletter CSR & ESG Week, των ειδικών εκδόσεων CSR & ESG REPORTS, CSR & ESG LEXICON και της έρευνας CSR & ESG iNSIGHTS, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια μας για συνεχή και ποιοτική «αειφόρο» ενημέρωση.