Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας – 10η έκδοση

Kυκλοφόρησε η νέα έκδοση «ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» από την Direction.

H 10η έκδοση του 2023 περιλαμβάνει τις 1.000 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κύκλου εργασιών το 2021 (TOP 1000), τις 200 πιο κερδοφόρες εταιρείες βάσει κερδών προ φόρων το 2021 (TOP 200), τις 200 μεγαλύτερες βιομηχανικές εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα βάσει κύκλου εργασιών το 2021, καθώς και τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στους ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και στην επιχειρηματική ενότητα MED & HEALTH BUSINESS.

Αποκτήστε την έκδοση εδώ