Το πρωτοποριακό Master of Science του UNIVERSITY OF STRATHCLYDE-BUSINESS SCHOOL στην Ελλάδα

Το Πανεπιστήμιο STRATHCLYDEBUSINESS SCHOOL ξεκινά στις εγκαταστάσεις του IMS COLLEGE και σε συνεργασία με την DIRECTION, ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης στο χώρο της Διοίκησης των Πωλήσεων και του Marketing (Master of Science in Sales and Marketing). Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό, πέραν των στελεχών στα Τμήματα Πωλήσεων & Marketing, για την ανάπτυξη διευθυντικών στελεχών Λιανεμπορικών Επιχειρήσεων.

Η φοίτηση είναι part-time, διετής και ολοκληρώνεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα συν την πτυχιακή εργασία. Διδάσκονται ακριβώς τα ίδια μαθήματα από τους ίδιους καθηγητές του Βρετανικού Πανεπιστημίου και  τα πτυχία απονέμονται απ’ ευθείας από το Πανεπιστήμιο.

Διδακτικό προσωπικό με φυσική παρουσία, θα είναι ο Dean, ο Global MBA Director, καθηγητές του Πανεπιστημίου καθώς και Έλληνες καθηγητές, εγκεκριμένοι από το STRATHCLYDE. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Απρίλιο και θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του IMS College, στην Αθήνα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος (Ι.Π.Ε.)

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε μέσω του link https://www.strath.ac.uk/courses/postgraduatetaught/salesmarketing/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αφροδίτη Φερεντίνου, IMS COLLEGE-UNIVERSITY OF STRATHCLYDE ATHENS, 2107230814, www.imstudies.gr

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Διαπραγματεύσεις και Τεχνικές Πωλήσεων (Negotiations Skills and Sales Techniques – 10CP)
 • Σύγχρονη Στρατηγική Μάρκετινγκ (Contemporary Marketing Strategy – 20CP)
 • Μετάβαση στην Ψηφιακή Πραγματικότητα (Managing Digital Transformation – 20CP)
 • Διοίκηση Προμηθειών & Προϋπολογισμός Ζήτησης (Supply Chain Management & Forecasting Demand – 10CR)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Managing People in Organizations – 10CR)
 • Στρατηγική Διοίκηση Πωλήσεων (Strategic Sales Management – 10CR)
 • Διοίκηση Πελατών & Σχέσεις με τους Πελάτες (Account Management & Customer Relations – 10CR)
 • Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Financial & Accounting Management – 20CR)
 • O σκεπτόμενος Ηγέτης (The reflective Leader – workshop – 10CR)

 

Μαθήματα Επιλογής (δύο μαθήματα – 20CR)

 • Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης (Analytical Support for Decision Making)
 • Kαινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Innovation and Entrepreneurship)
 • Έναρξη ενός startup business (New Venture Creation)
 • Διοίκηση Διανομής και Logistics (Operations Management)