Τώρα όλη η πληροφορία στα χέρια σου
με το Direction e-Kiosk!

Το νέο ηλεκτρονικό περίπτερο της επιχειρηματικής αγοράς!